Joniškyje rengiamasi bado akcijai

Loretos RIPSKYTĖS nuotr.
Joniškio VVG aociacijos pirmininkė Nijolė Valuckienė sako esanti priversta imtis drastiškų priemonių, kadangi vietos valdžios atstovai į VVG valdybą nedeleguojami ir, dėl to negalint priimti sprendimų, kyla grėsmė prarasti projektų finansavimą.
Joniškio rajono tarybai artimiausiame posėdyje neketinant paskirti į atšauktųjų vietą naujų valdžios atstovų Joniškio vietos veiklos grupės (VVG) valdyboje, VVG atstovai pasiryžę skelbti bado streiko akciją, kurios pradžia numatyta balandžio 27 dieną. Dėl to jau pateiktas oficialus prašymas Savivaldybės administracijai. Drastiško veiksmo nuspręsta imtis, kadangi esant nepilnai Valdybos sudėčiai neįmanoma priimti sprendimų ir stabdomos projektų finansavimo galimybės. Rajonas gali prarasti skiriamų lėšų verslui, bendruomenėms. Tuo tarpu, Joniškio rajono meras Vitalijus Gailius teigia, kad jokios akcijos nepanaikina teisės viršenybės principo ir ne jomis, bet darbais reikia užtikrinti veiklos skaidrumą.

Tris Valdybos narius atšaukė

Kovo 25 dieną Joniškio rajono taryba iš Joniškio VVG valdybos atšaukė valdžios deleguotus atstovus: administracijos direktorę Valę Kulvinskienę, Tarybos narius Mindaugą Balčiūną ir Romą Karūžną. Sprendimas priimtas, atsižvelgiant į jų prašymus, kuriuos jie pateikė po to, kai prieš mėnesį vykusiame posėdyje rajono meras Vitalijus Gailius, nuasmenindamas duomenis, perskaitė Specialiųjų tyrimų tarnybos išvadą. Joje buvo minimas nepotizmas Joniškio VVG – artimų giminystės ryšiais asmenų įdarbinimas ir parama, esą tenkanti ne kaimo bendruomenėms, o su VVG Valdybos nariais giminystės, verslo ryšiais siejamiems subjektams. Meras pareiškė, kad valdžia turi atšaukti į VVG valdybą deleguotus savo narius ir nedalyvauti jos veikloje, kol Žemės ūkio ministerija neperžiūrės tvarkų ir neeliminuos nepotizmo ir galimų piktnaudžiavimų.

Tiesa, Nacionalinė mokėjimų agentūra, peržiūrėjusi VVG projektus ir darbuotojų įdarbinimą pagrindžiančius dokumentus, pažeidimų nenustatė. Joniškio VVG asociacijos pirmininkė N. Valuckienė sako iki šiol negavusi ir tų STT išvadų, kurias meras skaitė posėdyje, ir kompiuterių niekas neatėjo išsivežti. Jeigu būtų kokie pažeidimai, jos nuomone, siekiant išsiaiškinti tai turėtų būti padaryta, juk visa informacija šiais laikais skaitmenizuota.

Negali priimti sprendimų dėl projektų finansavimo

„Po minėto rajono Tarybos posėdžio, kai valdžios deleguoti atstovai buvo atšaukti iš VVG valdybos, balandžio 1 dieną apie susidariusią situaciją informavome Nacionalinę mokėjimų agentūrą ir raštu kreipėmės į rajono merą su prašymu deleguoti vietos valdžios atstovus į Projekto atrankos komitetą, kuris galėtų priimti sprendimus dėl vietos projektų atrankos, kol Valdyba neatitinka numatytų sąlygų. Iki šiol atsakymo į šį raštą negavome, – „Šiaulių kraštui“ sakė Joniškio VVG asociacijos pirmininkė Nijolė Valuckienė, kurios įgaliojimai baigėsi kovo mėnesį, tačiau dėl tų pačių aukščiau minėtų priežasčių negali įvykti susirinkimas ir būti išrinktas naujas vadovas. – Kad galėtume veikti, Valdyboje privalo dalyvauti valdžios deleguoti atstovai. Tokie yra reikalavimai ir mes jų negalime pakeisti. Balandžio mėnesio rajono Tarybos komitetų darbotvarkėje sprendimo projekto apie naujus deleguojamus atstovus nėra, reiškia, jie dar nebus skiriami, tad turimas dviejų mėnesių terminas nenumaldomai senka, atkreipti dėmesį į iškylančias problemas galime tik tokiu atviru, kraštutiniu būdu – bado streiku.“

Pasak N. Valuckienės, problema didelė, nes skelbto 26-ojo kvietimo metu buvo gauti du verslo projektai ir jų negalima vertinti, nes VVG valdyba nepilna. Šio kvietimo bendra prašoma paramos suma siekia 61 869 eurų, planuojama sukurti tris naujas darbo vietas. Be pilnos Valdybos neįmanoma skelbti naujų kvietimų, nes nebus, kas tvirtina finansavimo sąlygų aprašus. Taigi, rajonas gali prarasti daug lėšų, kurios būtų skirtos verslininkams, bendruomenėms.

Streikas planuojamas nuo antradienio, balandžio 27 dienos 12 valandos, iki ketvirtadienio, balandžio 29 dienos 18 valandos.

„Privalau kažką daryti, jaučiuosi atsakinga“, – teigė N. Valuckienė.

Meras kalba apie teisės viršenybės principą

„Šiaulių kraštas“ paklausė Joniškio rajono mero Vitalijaus Gailiaus, ką jis mano apie žadamą bado akciją ir kaip bus reaguojama.

„Jokios akcijos nepanaikina teisės viršenybės principo. Ne jomis, o darbais reikia užtikrinti, kad veikla būtų skaidresnė, būtų sumažinta viešųjų ir privačių interesų konfliktų veikloje tikimybė, būtų pašalintos nepotizmo pasekmės, – raštu atsiųstame atsakyme redakcijai teigia meras. – Noriu informuoti, kad pagrindinė problema yra ne Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupės asociacijos ir/ar valdybos nariai, kurių pasikeitimas turės vykti ir dėl administracijos vadovų kaitos, bet asociacijos pirmininkės (Nijolės Valuckienės – aut. past.) kadencijos pabaigos šių metų kovo 9 dieną. Tuo tikslu yra inicijuojamas susitikimas su šiuo metu teisėtai veikiančiu asociacijos kolegialaus valdymo organu – vietos veiklos grupės valdybos pirmininke ir Valdybos nariais, siekiant išspręsti susidariusią situaciją. Tikiuosi, kad Valdybos pirmininkė ras laiko organizuoti susitikimą, kai tik nebus išvykusi darbo reikalais, ir bendradarbiaujant kartu rasime palankiausius sprendimus situacijos sprendimui.“

Kai straipsnis buvo parengtas spaudai, paaiškėjo, kad Savivaldybės administracija nedavė leidimo organizuoti bado streiko, nes didėja koronaviruso užsikrėtimų skaičius, tad kas užtikrins asmenų saugumą. Tačiau N. Valuckienė pasiryžusi vis tiek savaip protestą išreikšti – kaip pilietė stovėti prie savivaldybės ir dalintis savo nuomone, tik tai jau nebus nepertraukiama daugiau nei dviejų parų akcija.