Inauguruotas Kelmės rajono meras: padariau neeilinį posūkį

Reginos MUSNECKIENĖS nuotr.
Meru inauguruotas Ildefonsas Petkevičius tvirtina, jog svarbiausia būti sąžiningu ir teisingu.
Praėjusį penktadienį Kelmės kultūros centre surengtas neeilinis rajono tarybos posėdis – naujai išrinkto Kelmės rajono mero Ildefonso Petkevičiaus inauguracija. Naująjį rajono vadovą sveikino Seimo nariai, kaimyninių rajonų vadovai, rajono tarybos nariai. Linkėta nedalinti pažadų ir atskirti grūdus nuo pelų.

Vertybė yra komanda

Naujai išrinkto mero Ildefonso Petkevičiaus priesaiką priėmė Kelmės rinkimų apygardos rinkimų komisijos pirmininkė Ona Kalpokienė. Tautiniais drabužiais pasipuošusios mergaitės įnešė mero regalijas, kuriomis pasipuošė naujasis rajono vadovas.

Jį pasveikino iki šiol mero pareigas laikinai ėjęs mero pavaduotojas Egidijus Ūksas.

Ilgą kalbą inauguracijos proga pasakė Kelmės – Šilalės rinkimų apygardoje išrinktas Seimo narys Remigijus Žemaitaitis. Jis rėmė I. Petkevičių visą rinkimų laikotarpį ir padėjo jam pelnyti rajono gyventojų palankumą. Per Seimo rinkimus R. Žemaitaitį rėmė I. Petkevičius. „Nepavydžiu to, ką teks patirti ir išgyventi, – savo kalboje sakė R. Žemaitaitis. Neišvengsi apkalbų ir piktų kėslų. Mėgins pasinaudoti tavo gerumu ir patiklumu, prašys, kad patenkintų savo asmeninius siekius. Sveikins su gimtadieniu. Bet iš tiesų sveikins ne tave, o tavo kėdę. Komanda, kurią subūrei per rinkimus, yra vertybė. Todėl turėsi su kuo pasitarti. Kai laimėjai rinkimus, mes tau padovanojome girnas. Ant jų iškalti žodžiai, kuriais turėsi vadovautis, kad atskirtum pelus nuo grūdų.“

R. Žemaitaitis gyrė I. Petkevičių už tai, kad rinkiminės agitacijos metu jis nedalijo tuščių pažadų. Nes pažadas – tiesus kelias į pražūtį. Pažadas suteikia vilties. O jei nesugebi jo įgyvendinti, nuvili žmones.

Rytą Seimo narys merui siūlė pradėti ne nuo kavos, kurią išvirs sekretorė, gėrimo, o nuo rajono ūkio apžvalgos. Linkėjo, jog ši kadencija mero kėdėje nebūtų paskutinė.

Žmonės gyvena ne Seime, o savivaldybėse

Tytuvėnų – Radviliškio rinkimų apygardoje išrinkto Seimo nario Antano Čepononio sveikinimą perskaitė jo patarėja Regina Karašauskytė.

Pasveikinti naujojo rajono vadovo atvykęs Šiaulių miesto meras Artūras Visockas tvirtino, jog žmonės gyvena ne Seime, ne Vyriausybėje, o savivaldybėse. Todėl mero pareigos – labai svarbios. Kolegai jas linkėjo atlikti taip, kaip iš jo tikisi žmonės. Įteikdamas Šiaulių „Rūtos“ šokolado A. Visockas kvietė bendram darbui Šiaulių regiono žmonių labui.

Kelmės rajono garbės pilietis, buvęs Seimo narys Jonas Jagminas naujajam merui linkėjo sutarti su tarybos nariais, darbe pasinaudoti savo kaip išmintingo ir ūkiško žmogaus įžvalgomis.

„Bažnyčia jau ne kartą patyrė Jūsų artumą, dosnumą, tad sveikinu Jus visos kunigų bendruomenės vardu, – sveikinimo kalboje prisiminė Kelmės dekanas kunigas Mindaugas Grigalius. – Kaip sakė Popiežius Jonas Paulius antrasis „nebūkime vieni kitiems skolingi nieko – tik meilę“. Linkiu kūrybiškumo. Nes net ir Dievas, sukūręs pasaulį nenustojo kurti. Dalyvaukime kartu jo kūryboje.“

Linkėjimų naujajam merui negailėjo rajono tarybos frakcijų vadovai Petras Račkauskas, Albertas Brazas, Kęstutis Bilius, Reda Mažonavičienė, socialdemokratų partijos atstovė Visuomenės sveikatos biuro direktorė Lina Balčiūnienė. Švietimo darbuotojų vardu naująjį merą sveikino Kelmės specialiosios mokyklos direktorė Dalia Viliūnienė ir Kelmės „Aukuro“ pagrindinės mokyklos direktorė Asta Zavadskienė.

Puokštę, sudėtą iš spygliuotų augalų, akmenukų ir amarilio, kuris išsiskleidęs turėtų vainikuoti visus darbus, įteikė Kelmės ligoninės direktorė Edita Brazienė.

Rajono vadovą sveikino Ūkininkų sąjungos atstovai Martynas Puidokas ir Vytautas Barkauskas.

Seniūnų vardu kalbėjo ir sveikino Kražių seniūnas Rolandas Karčiauskas, kultūros darbuotojų vardu – Kelmės mažojo teatro vadovas Algimantas Armonas.

„Mes tavimi didžiuojamės“, – meru išrinktam tėvui sakė jo sūnus Tomas su žmona ir sūneliu. Žmona Irina linkėjo kantrybės, ištvermės ir sveikatos.

Neeilinis posūkis

„Sulaukęs tokio amžiaus, padariau neeilinį posūkį“, – apie naujas pareigas ir visiškai naują darbą kalbėjo iš verslo pasaulio atėjęs naujai išrinktas meras I. Petkevičius.

Jis dėkojo rinkėjams už pasitikėjimą ir kvietė visus dirbti kartu.

Meras įvertino, jog laikas dirbti gana trumpas, neliko nė pusantrų metų. „Namo gal ir nepastatysim, bet pakloti pamatus naujo namo statybai galime“, – metaforomis kalbėjo I. Petkevičius, patikinęs, jog rajono vadovas nebūtinai privalo būti geras, bet privalo būti sąžiningas ir teisingas.

Meras svarstė , jog vadovai dažniausiai priversti vykdyti įstatymus. Tačiau nuolat paisant tik įstatymo viršenybės yra pavojus tapti bejausmiu. Jo nuomone, laikantis įstatymo nereikia pamiršti ir žmogiškumo.

Posėdyje pagarsintas sprendimo projektas, jog I. Petkevičiui nustatytas 18,3 bazinės algos koeficientas.