Lyduvėnų Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčia

Autorių nuotr.
Lyduvėnų Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčia
Šiaulietis dizaineris Vilius Puronas yra įsijungęs į unikalų projektą „Lietuvos bažnyčios“, ir kaip kraštotyrininkas, ir kaip menotyrininkas, ir kaip pasakotojas. Kartu su projekto sumanytoju šiauliečiu Kęstučiu Balčikoniu per porą metų aplankė ir nufilmavo apie 160 bažnyčių, vaizdo pasakojimus rodo "YouTube" kanale.
AMBI solutions video

Lyduvėnų Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčia

Lyduvėnų katalikų bažnyčia XVI a. antrojoje pusėje atiteko evangelikams reformatams. 1613 m. minima katalikų bažnyčia. XVIII a. pirmojoje pusėje pradėta statyti mūrinė bažnyčia. Mirus Lyduvėnų dvaro savininkui, statyba sustojo. Vėl pradėta 1755 m.

1761 m. bažnyčia pastatyta. Stanevičiai 1754 m. jai skyrė 6 valakus ir 7 margus žemės. Lyduvėnuose gyveno 2 kunigai. 1853 m. minima parapinė mokykla. Klebonas Antanas Opulskis 1863 m. ištremtas į Sibirą (ten 1872 m. mirė). Architektas Nikolajus Andrejevas 1902 m. suprojektavo bažnyčios bokštą. Jis 1907 m. pastatytas ne pagal projektą. Statinį komisija priėmė tik 1911 metais. 1914 m. įsteigta „Saulės“ draugijos mokykla. Per Antrąjį pasaulinį karą bažnyčia apgriauta, vėliau suremontuota. Bokštas pastatytas žemesnis už buvusį.

Bažnyčia turi vėlyvojo baroko bruožų, stačiakampio plano, vienabokštė, su pusapskrite apside. Šventoriaus tvora mūrinė. Jame yra kapinės.