Šiaulių Šv. Jurgio bažnyčia

Autorių nuotr.
Šiaulių Šv. Jurgio bažnyčia
Šiaulietis dizaineris Vilius Puronas yra įsijungęs į unikalų projektą „Lietuvos bažnyčios“, ir kaip kraštotyrininkas, ir kaip menotyrininkas, ir kaip pasakotojas. Kartu su projekto sumanytoju šiauliečiu Kęstučiu Balčikoniu per porą metų aplankė ir nufilmavo apie 160 bažnyčių, vaizdo pasakojimus rodo "YouTube" kanale.
AMBI solutions video

Šiaulių Šv. Jurgio bažnyčia. 1909 m. Rusijos imperijos kariuomenės administracija savo lėšomis pastatė didelę mūrinę stačiatikių cerkvę Rusijos kariuomenės Šiaulių įgulai.

Šiaulių Šv. Jurgio bažnyčia. 1909 m. Rusijos imperijos kariuomenės administracija savo lėšomis pastatė didelę mūrinę stačiatikių cerkvę Rusijos kariuomenės Šiaulių įgulai.

Pradėjus organizuoti Lietuvos kariuomenę Šiauliuose organizuoto Trečiojo pėstininkų pulko kapelionas kunigas Martynas Jonaitis vokiečių valdžios paprašė perduoti cerkvę Lietuvos kariuomenės žinion. 1919 m. liepos 6 d. kunigas Julijonas Jasienskis pašventino Romos katalikų Šv. Jurgio bažnyčią.

Bažnyčia neobizantinio stiliaus, su priestatais ir dviem bokštais. Bažnyčioje yra dailininko J. Janulio darbų, dailininko Petro Kalpoko „Šv. Zitos“ paveikslas, šventųjų statulų iš medžio.