Sidabravo Švč. Trejybės bažnyčia

Autorių nuotr.
Sidabravo Švč. Trejybės bažnyčia
Šiaulietis dizaineris Vilius Puronas yra įsijungęs į unikalų projektą „Lietuvos bažnyčios“, ir kaip kraštotyrininkas, ir kaip menotyrininkas, ir kaip pasakotojas. Kartu su projekto sumanytoju šiauliečiu Kęstučiu Balčikoniu per porą metų aplankė ir nufilmavo apie 160 bažnyčių, vaizdo pasakojimus rodo "YouTube" kanale.
AMBI solutions video

Sidabravo Švč. Trejybės bažnyčia

Rokonių dvaro savininkas Matas Tracevskis 1829 m. prie Miškių kaimo pastatė mūrinę bažnyčią. 1858 m. ji padidinta; tapo Šeduvos parapijos filija. 1906 m. patvirtintas zakristijos ir koplyčios priestatų projektas. Jie pastatyti 1909 m., atnaujinti altorių paveikslai.

1939 m. išdažytas bažnyčios vidus, įrengti vargonai. Po Antrojo pasaulinio karo bažnyčią remontavo klebonas Pranciškus Masilionis. Sidabrave 1975–1977 m. klebonavo Vytautas Starkus (1977 m. balandžio 24 d. atsisakė kunigystės). Šventoriuje palaidoti Sidabravo klebonai: Pranciškus Masilionis (1902–1981 m.), Mykolas Selickas (1909–1970 m.), (1949–1955 m. kalintas), Leonardas Skardinskas (1916–1989 m.).