Vyriausybė svarstys siūlymą privalomai skiepyti tam tikrų sričių darbuotojus

ELTA nuotr.

Vyriausybė trečiadienį svarstys Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM) parengtas Užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo pataisas, kuriomis siūloma, kad ekstremalios situacijos ar karantino šalyje metu tam tikrų sričių darbuotojai galėtų dirbti tik pasiskiepiję nuo COVID-19. Įstatymo pataisomis taip pat siekiama, kad dėl COVID-19 profilaktiškai testuotis privalantys darbuotojai tai darytų savo lėšomis.

Aiškinamajame įstatymo rašte teigiama, kad tam tikrų sričių darbuotojų skiepijimasis turės būti atliktas pagal valstybės, kurioje asmuo skiepijasi, kompetentingos institucijos patvirtintą skiepijimo schemą, t. y. viena arba keliomis vakcinos dozėmis.

Taip pat pažymima, kad privalančių tikrintis sveikatą asmenų sąrašą ketinama pavesti tvirtinti Vyriausybei.

Privalomai vakcinuotis nebus privaloma tiems į Vyriausybės sudarytą sąrašą patenkantiems darbuotojams, kurie negali pasiskiepyti dėl medicininių kontraindikacijų. Taip pat skiepijimasis nebus privalomas, kai darbuotojai yra persirgę užkrečiamąja liga arba neužtikrintas vakcinų prieinamumas, kurio kriterijus nustatys Vyriausybė.

Nepasiskiepijęs kitais atvejais, nei išvardyti, darbuotojas kontaktiniu būdu negalės dirbti – jei darbo pobūdis leidžia, turės būti skiriamas dirbti nuotoliniu būdu, jei ne – perkeliamas toje pačioje darbovietėje į kitą darbą, jei jį galima dirbti nepasiskiepijus, o jeigu nei vienos iš tokių galimybių nėra – nušalinamas nuo darbo, nemokant darbo užmokesčio, iki tos dienos, kol po pasiskiepijimo praeis Vyriausybės sprendime nustatytas laikotarpis, po kurio asmuo laikomas įgijusiu imunitetą nuo užkrečiamosios ligos.

Aiškinamajame rašte taip pat akcentuojama, kad prie darbuotojų, kurie privalės skiepytis, visų pirma turėtų būti priskirti darbuotojai, kurie dirbdami arba vykdydami veiklą kontaktuoja su asmenimis, kurie turi didesnę riziką užsikrėsti užkrečiamąja liga ir (arba) ja sunkiai sirgti, pavyzdžiui, sveikatos priežiūros, socialinės globos, švietimo įstaigų darbuotojai. Išsamų sąrašą nustatys Vyriausybė, įvertinusi epidemiologinę būtinybę atitinkamos darbo ar veiklos srities darbuotojams būti pasiskiepijusiems.

Siūloma, kad profilaktiškai testuotis privalantys darbuotojai tai darytų savo lėšomis

Parengtomis įstatymo pataisomis SAM taip pat siūlo, kad darbuotojų, kuriems yra numatytas privalomas profilaktinis testavimas, sveikatos patikrinimai dėl COVID-19 ligos būtų finansuojami nebe iš valstybės biudžeto, o darbuotojo arba, jei darbdavys taip nusprendžia, – darbdavio lėšomis.

Vis tik numatomos dvi išimtys, kai sveikatos patikrinimai ir toliau bus finansuojami valstybės. Testai bus finansuojami iš valstybės biudžeto, kai bus neužtikrintas vakcinų prieinamumas, taip pat tais atvejais, kai darbuotojas negali pasiskiepyti dėl medicininių kontraindikacijų

Vyriausybei pritarus šioms įstatymo pataisoms, dėl jų turės apsispręsti Seimas

Siūloma, kad įstatymas įsigaliotų 2021 m. lapkričio 1 d. – iki to laiko darbuotojai, kurie privalės skiepytis, turės pakankamai laiko pasiskiepyti bent viena vakcinos doze ir įgyti imunitetą nuo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos), kaip tai numatyta ES nutarime.