V. Simulik pas „valstiečius“: pradeda ir laimi

Giedriaus BARANAUSKO nuotr.
Va­le­ri­jus Si­mu­lik į Sei­mo rin­ki­mus ne tik vėl ei­na su „vals­tie­čiais“, bet ir kar­tu su 210 savo bend­ra­žy­gių sto­ja į par­ti­ją.
Parlamentaras Valerijus Simulik, visuomeninio judėjimo „Už Šiaulius“ lyderis, prieš Seimo rinkimus padarė išskirtinį ėjimą sustiprinti savo pozicijai – kartu su 210 bendražygių parašė prašymą įstoti į Valstiečių ir žaliųjų sąjungą LVŽS. O LVŽS taryba jį patvirtino „valstiečių“ kandidatu vienmandatėje „Saulės“ apygardoje.
V. Simulik taip įveikė Egidijų Elijošių, LŽVS Šiaulių skyriaus pirmininką ir Šiaulių miesto vicemerą, pretendavusi tapti kandidatu šioje apygardoje.
Giedriaus BARANAUSKO nuotr.
Egi­di­jus Eli­jo­šius, ku­riam ten­ka pa­klus­ti par­ti­jos ta­ry­bai, sa­ko: „Mes ne­no­rė­jo­me au­to­ma­tiš­kai prii­mi­nė­ti, no­rė­jo­me su kiek­vie­nu su­si­pa­žin­ti.“

"Filosofija paprasta“

Naisiuose praėjusį penktadienį vykusiame LVŽS tarybos posėdyje V. Simulik pagarsino apie savo ir dalies visuomeninio judėjimo „Už Šiaulius“ narių apsisprendimą.

Pateikė ir stojančiųjų į LŽVS Šiaulių miesto skyrių sąrašą, kuriame 210 pavardžių. Dabar „valstiečiai“ Šiauliuose turi tik 56 narius.

Valerijus Simulik „Šiaulių kraštui“ pasidžiaugė, jog jau yra patvirtintas „valstiečių“ kandidatu „Saulės“ vienmandatėje apygardoje.

Komentuodamas apsisprendimo stoti į partiją motyvus, teigė, jog „filosofija paprasta“: „Prieš ketverius metus Ramūnas Karbauskis, Rima Baškienė ir aš nusprendėme, jog dirbame kartu. Per ketverius metus bendro darbo didelių pykčių nebuvo, dėl daugumos klausimų sutarėme, apsisprendėme tęsti tą liniją ir ateiti į partiją. Kaip dirbom kartu, taip dirbsime, tik būsime partijos nariai. Aišku, jeigu mus priims.“

V. Simulik žodžiais, jo komanda pribrendo sprendimui dalyvauti partinėje sistemoje.

Visuomeninis judėjimas „Už Šiaulius„įsteigtas prieš septynerius metus, jau du kartus pakankamai sėkmingai dalyvavo savivaldos rinkimuose. Kažkada jo branduolį sudarė buvę Naujosios sąjungos nariai, vėliau perėję į Socialdemokratų partiją, o vėliau ir ją palikę dėl nesutarimų Šiaulių miesto skyriuje.

„Buvo judėjimo diskusija, tai ne mano asmeninis sprendimas, tai kolektyvinis apsisprendimas, – teigė judėjimo lyderis. – Mes „valstiečių“ filosofiją ir kursą palaikome, jie ketverius metus tvarkingai dirbo, bet turime ir stuburą, žiūrėsime kaip bus toliau.“

Jis informavo, jog trečdalis narių nestoja į partiją, tad lieka veikti ir visuomeninis judėjimas, kuriame dabar yra 280 narių. Tarp 210 stojančiųjų į LVŽS yra du iš trijų Šiaulių miesto tarybos frakcijos „Už Šiaulius“ narių – Denis Michalenko, Juozas Pabrėža. Nestoja į partiją tik frakcijos narys Pranas Trijonis.

Kiekvienas apsisprendęs stoti į partiją rašo prašymą. V. Simulik žodžiais, nėra „tokio žanro kaip grupinis priėmimas“, bet iškėlęs klausimą, kad kiekvienam nereikėtų vaikščioti prašymo įteikinėti. Tad pats dėl to kitą pirmadienį susitiks su partijos skyriaus pirmininku E. Elijošiumi.

Patikino, jog skyriuje į „jokias pozicijas nepretenduosime – mes esame ateinantys.“

„Šiaulių krašto“ žiniomis, per partijos tarybos posėdį E. Elijošiui užsiminus, jog stojantiesiems reikia rekomendacijų ir trijų mėnesių bandomojo laikotarpio, partijos pirmininkas Ramūnas Karbauskis pasiūlė Šiaulių miesto skyriui priėmimo reikalą išspręsti per dvi savaites.

Pakluso politiniams susitarimams

E. Elijošius „Šiaulių kraštui“ aiškino, jog dvi rekomendacijos kiekvienam stojančiajam ir kandidatavimo laikotarpis ne kokia užgaida, o partijos įstatų reikalavimas.

„Partijos skyriaus papildymas geras dalykas, įvykis ne kasdienis, bet mes jų visų nepažįstame, matėme tik sąrašą, priėmimas ne grupinis dalykas, asmeninis, reikia susitikti, tarsimės su skyriaus nariais, ne tiek daug mūsų yra, – sakė E. Elijošius. – Jie dabar rašo popierinius prašymus, per 2 savaites nuspręsime. Reikia kalbėtis, ir kaip dirbsime miesto Taryboje ( miesto Taryboje frakcija „Už Šiaulius“, turinti 3 narius, yra opozicijoje valdantiesiems, kuriems priklauso „valstiečiai“, – red.past.).

E. Elijošius patvirtino, jog partijos taryba ne jį, o V. Simulik pasirinko iškelti „Saulės“ vienmandatėje apygardoje, Stasį Tumėną – „Aušros“ vienmandatėje apygardoje, o Rimą Baškienę – Šiaulių krašto vienmandatėje apygardoje.

E. Elijošius nuo partijos skyriaus buvo siūlomas kandidatu „Saulės“ vienmandatėje apygardoje. Dabar pretenduoja tik į partijos kandidatų sąrašą kartu su šiauliečiais Aurimu Žviniu, Andriumi Laurinaičiu. Į šį sąrašą yra pasiūlytas ir Juozas Pabrėža, visuomeninio judėjimo „Už Šiaulius“ atstovas. Sąrašas dar bus reitinguojamas liepos mėnesį.

E. Elijošius tikina, jog nejaučia nuoskaudos, kad buvo nukonkuruotas V.Simulik.

„Yra partinis drausmingumas, yra tam tikras lojalumas ir politiniai susitarimai,“ – teigė skyriaus pirmininkas.

Nesibaiminąs. jog į partiją sustoję judėjimo nariai gali imti valdžią skyriuje.

„Šiuo atveju turės lemiamą žodį, bet kas bus pirmininkas – tai antraeilis dalykas“, – patikino E. Elijošius.