„Skubėkime daryti gera“ naujomis jėgomis

Asmeninė nuotr.
Lietuvos samariečių bendrijos Šiaulių skyriaus nariai susitiko Pastoraciniame centre.
Lietuvos samariečių bendrijos Šiaulių skyriaus nariai Pastoraciniame centre rinkosi į susirinkimą. Tylos minute ir malda prisiminė ir pagerbė samariečius, išėjusius į Anapilį, o ten susirinko nemažas pulkelis...

 

Rinkiminiame susirinkime išrinkta nauja 7 narių valdyba. Dėl ligos iš Šiaulių skyriaus pirmininkės pareigų atleista Genovaitė Karvelienė.

Lietuvos samariečių bendrijos Šiaulių skyriaus pirmininke išrinkta Danutė Kratukienė, jos pavaduotoju – Kastutis Kardinskas.

D. Kratukienė yra Katechetikos centro vadovė, Juliaus Janonio gimnazijos tikybos mokytoja, 2021 metais pelniusi Šiaulių mokytojo vardą. „Šiaulių kraštas“ 2021-11-25 rašė: „Palaiminta tikybos mokytoja“. Tikrai palaimintas ir laimingas žmogus, nes su meile ir nuoširdumu negailėdama savęs dalija save gimnazistams, tikybos mokytojams ir visiems žmonėms.

K. Kardinskas yra nuoširdus žmogus, su meile besidarbuojantis stokojantiems šiauliečiams, pradėjo darbus ir dėl pagalbos ukrainiečiams. Jis jau per 25-erius metus yra samarietis. LSB Šiaulių skyriaus įkūrėjas a.a. Albertas Griganavičius priėmė jį į Samariečių bendriją, kuri 2021 metais atšventė jau savo gyvavimo 30-metį.

Džiugu, kad jaunimas su nauja energija ir mąstymu tęsia pradėtus darbus ir kuria naujus ateities planus. LSB obalsis: „Skubėkime daryti gera“. Kai pagalvoji, kad reikia skubėti daryti gerus darbus, nes gali nesuspėti... Aš, kaip vyriausia samarietė, pasveikinau naują vadovybę ir visus bei palinkėjau: kad neišsektų jėgos ir nepritrūktų meilės ir šviesos, reikia savyje nuolat daug sukaupti: ir gerą šiltą žodį, ir švelnų, skaidų šypsnį ir “turėti atsargoj širdy tos įstabios šviesos, kuri nematomu tvarsčiu prisiglaudžia prie svetimų žaizdų, išgydydama jas. Turėkime visko po truputį atsargoj, nes nežinai, kada ir kam, kada ir kur ko nors gyvenimo kely pritrūkti gali“ (G. Giedrytė).

Dabar, kaip niekada, laikmetis reikalauja daug karštų širdžių ir darbščių rankų.