Šiauliuose minėta Laisvės diena

Rolando PARAFINAVIČIAUS nuotr.
Renginyje koncertavo Šiaulių kultūros centro kamerinis choras „Bičiuliai“.

Rugpjūčio 31 dieną Šiauliuose vyko Laisvės dienai skirti renginiai, susitikimai – sukako lygiai trisdešimt metų, kai Lietuvą paliko paskutiniai okupantų kareiviai ir jų technika.

Šiaulių Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus katedroje buvo aukojamos šv. Mišios. Planuotas koncertas Prisikėlimo aikštėje dėl oro sąlygų buvo perkeltas į Šiaulių kultūros centrą.

Kamerinėje salėje apie reikšmingą datą kalbėjo istorikas, profesorius Arūnas Gumuliauskas „Tai buvo milžiniškas mūsų diplomatinis laimėjimas, – sakė istorikas. – Šis istorinis įvykis vertas didelės pagarbos, todėl linkiu visiems suprasti, kad be šios datos nebūtų ir šios dienos.“

Renginyje koncertavo Šiaulių kultūros centro kamerinis choras „Bičiuliai“ (meno vad. R. Daukantaitė).

Po renginio Sukilėlių kalnelyje, Ginkūnų ir senosiose Šiaulių kapinėse gėlėmis ir žvakėmis pagerbti kovojusieji už laisvę.

Rusijos kariuomenė iš Lietuvos buvo išvesta 1993 metų rugpjūčio 31-ąją. Šią dieną 23 valandą 46 minutės Rusijos armijos karinis ešelonas nesustodamas pravažiavo Kenos geležinkelio stotį.