Žaliųjų atliekų tvarkymas rudenį

maisai
Šiaulių miesto savivaldybės administracija primena, kaip tvarkyti žaliąsias atliekas individualiose valdose, sodų bendrijose, prie daugiabučių namų ir viešose erdvėse.

Individualių namų bei sodų bendrijų gyventojai, kurie turi galimybę žaliąsias atliekas kompostuoti, jas kompostuoja savo namų ūkiuose ir/arba naudojasi individualiais žaliųjų atliekų surinkimo konteineriais. Šie konteineriai ištuštinami pagal grafiką.

Vadovaujantis Šiaulių miesto tvarkymo ir švaros taisyklėmis, daugiabučių namų bendrijos turi tvarkyti jiems priskirtą teritoriją (žemės sklypą) arba faktiškai naudojamą teritoriją, t.y. 20 metrų nuo pastatų išorinių atitvarų.

Daugiabučių namų bei sodų bendrijų gyventojai turi galimybę naudotis bendro naudojimo didmaišiais, skirtais žaliosioms atliekoms. Didmaišiai ištuštinami pagal grafiką.

Daugiabučių namų bendrijų pirmininkai ar administratoriai privalo pasirūpinti didmaišiais, pateikdami prašymą dėl didmaišio (-ių) suteikimo VšĮ „Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras“, el. paštu info@sratc.lt. Didmaišiai suteikiami ir ištuštinami nemokamai. 

Atkreipiame dėmesį, kad gyventojų sugrėbtus lapus kitose viešosiose erdvėse (gatvių žaliosiose juostuose arba kitose vietose, kurių tvarkymas gyventojams nėra teisės aktais priskirtas) pagal sutartį išveža paslaugų teikėjas UAB „Ecoservice projektai“. Todėl prašome gyventojų, sugrėbus lapus viešosiose erdvėse, tai pažymėti per tvarkaumiesta.lt, o neturint tokios galimybės - informuoti Miesto koordinavimo skyrių el. paštu 1863@siauliai.lt, tel. (8 41) 500 537 ir lapai iš nurodytų teritorijų bus išvežti. Prašome nedėti sugrėbtų lapų į plastikinius šiukšlių maišelius – palikite vietoje arba, jei turite galimybę, sudėkite į didmaišį. 

Be to, Šiaulių miesto gyventojai žaliąsias atliekas gali pristatyti į Žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelę, adresu Bertužių k., Šiaulių g. 24, Šiaulių rajonas (šalia uždaryto Kairių sąvartyno). Žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelėje iš 1 gyventojo per metus nemokamai priimama iki 0,5 m3 žaliųjų atliekų. Daugiau informacijos šioje nuorodoje. http://www.sratc.lt/siauliu-miestas-18/

Raginame visus Šiaulių miesto gyventojus tvarkyti aplinką atsakingai. Dėkojame už bendradarbiavimą!

Užs. Nr. 467437