SVEIKINIMAS

tumenas

Mieli mokiniai, mokytojai, tėveliai, globėjai,

Mokslo ir žinių diena vėl suburia draugėn visą švietimo bendruomenę ir ženklina naujų ateities kūrimo metų pradžią. Ši diena kiekvienam teprimena, kad pagarba Mokytojui, Mokiniui, Studentui, Mokslui, Profesijai – vienas didžiausių prioritetų mūsų kelyje į gražesnės Lietuvos valstybės kūrimą.

Tegul visiems rugsėjo pradžia atveria dar vienus Žinių, Išminties ir Gerumo vartus, o spalvingi rudens gėlių žiedai suvienija darniam darbui, abipusei pagarbai ir nuoširdžiai bendrystei.

Nepritrūkite ryžto, ištvermės, būkite atviri pažinimo kerams, naujoms idėjoms, nes Jūsų rankose – Lietuvos ateitis.

Gražios mokslo metų pradžios šventės bei prasmingų žingsnių pažinimo kelionėje!

Jūsų Lietuvos Respublikos Seimo narys dr. Stasys Tumėnas