„Šiaulių vandenys“ gali tapti pavyzdžiu

vandenys
Bendrovėje „Šiaulių vandenys“ aptartos žaliosios energetikos plėtojimo kryptys. Miesto vadovai, vandentvarkos įmonės atstovai ir atsinaujinančios energetikos specialistai diskutavo, kaip maksimaliai išnaudoti atsinaujinančių išteklių potencialą, ekonominiu ir aplinkosauginiu požiūriu naudingiausiu būdu spręsti energetinio tvarumo problemas.

Mero Artūro Visocko nuomone, Šiaulių mieste viešąsias paslaugas gyventojams teikiančios bendrovės pamažu galėtų tapti pavydžiu ne tik visam biudžetiniam sektoriui, bet ir privačioms įmonėms. Šilumos energijos, vandens tiekimo, keleivių pervežimo ir kitose miestui pavaldžiose bendrovėse diegiama daug įvairiausių sričių naujovių, stengiamasi tausoti aplinką, taupyti resursus.

vandenys

UAB „Šiaulių vandenys“ nuotekų valykloje vykusio susitikimo metu aptarti jau įgyvendinti, įgyvendinami ir dar tik planuojami šios bendrovės atsinaujinančios energetikos ir aplinkosauginiai projektai. Diskusijoje, kurioje dalyvavo Šiaulių meras A. Visockas, mero pavaduotoja S. Potelienė, UAB „Šiaulių vandenys“ vadovas J. Matkevičius, nuotekų valyklos viršininkė R. Eizintienė, bei bendrovės „Green Genius“ atstovas R. Sklepovičius, pasidalinta biodujų, saulės jėgainių eksploatavimo patirtimi, buvo identifikuoti esminiai iššūkiai bei grėsmės, kurios riboja praktinę atsinaujinančių išteklių energetikos infrastruktūros plėtrą ir racionalų jos panaudojimą.

vandenys

Šiuo metu susiduriama su ydingo teisinio reglamentavimo problematika teritorijų planavimo srityje, dėl to kelsiu klausimą Regiono plėtros kolegijoje ir Lietuvos savivaldybių asociacijoje, taip pat kreipsiuosi į aplinkos ministrą, kad teisinė bazė skatintų, o ne trukdytų žaliosios energetikos plėtrą. Mūsų tikslas – instaliuoti kuo daugiau saulės energijos galios, kad mūsų įmonės, naudodamos savo pagamintą pigesnę žaliąją energiją, galėtų atpiginti paslaugas miesto gyventojams“, – po susitikimo komentavo meras Artūras Visockas.

Šiaulių vandenys“ bendrovės nuotekų valykloje Jurgeliškių k. stato 500 kilovatų galios saulės fotovoltinę elektrinę. Planuojama, kad saulės elektrinė per metus pagamins apie 450–495 MWh žaliosios elektros energijos mažiausiai už 60 tūkst. eurų. Visa pagaminta elektra bus suvartojama nuotekų valymo technologiniams poreikiams. Susidaręs elektros energijos perteklius bus atiduodamas į skirstomąjį tinklą pasaugoti, o atsiradus poreikiui, susigrąžinamas.

vandenys

Per metus nuotekų valymo ir dumblo apdorojimo procesams sunaudojama apie 7 tūkst. MWh elektros energijos, iš jų apie 4 tūkst. MWh UAB „Šiaulių vandenys“ pasigamina pati kogeneracinėje jėgainėje, deginant biodujas, kurios išgaunamos pūdant nuotekų dumblą ir riebalų atliekas, o taip pat įsigijus jų iš Šiaulių regiono nepavojingų atliekų sąvartyno, kur biodujos susidaro pūvant atliekoms. Jėgainėje elektros gavybos metu išsiskirianti šiluma taip pat panaudojama dumblo apdorojimo technologiniuose procesuose, tačiau jos nepakanka. Šiluminės energijos poreikiams dumblo džiovinimo  procese tenkinti, bendrovė papildomai perka ir gamtinių dujų. 

Išankstiniais skaičiavimais, šis aplinką tausojantis sprendimas, tarnausiantis apie 25 metus, UAB „Šiaulių vandenys“ atsipirks per 3-4 metus ir ateityje leis ženkliai sutaupyti. Bendrovei mažiau perkant elektros, pagamintos naudojant taršias technologijas, saulės elektrinės eksploatacijos laikotarpiu anglies dvideginio emisijų sumažės apie 5200 tonų.

Šiais metais UAB „Šiaulių vandenys“ taip pat planuoja leisti įrengti Birutės ir Lepšių vandenviečių teritorijose 800 kW galios saulės jėgaines ir iš gamintojo pigiau pirkti žaliąją energiją vandenviečių technologiniams poreikiams. Įvertinus dabartinę elektros energijos kainą iš skirstomojo tinklo ir saulės jėgainėse pagamintos elektros kainą, šis projektas bendrovei kasmet leistų sutaupyti apie 50–70 tūkst. eurų. Tokiu būdu, neinvestuojant, įmonė tikisi išvengti energetinių sąnaudų augimo ir dar daugiau prisidėti prie aplinkos tausojimo.

vandenys

Užs. Nr. 499753