Šiaulių šauliai mini 100-metį

Šiaulių miesto savivaldybės nuotr.
Šiaulių mieste ir regione veikianti Gen. Povilo Plechavičiaus šaulių 6-oji rinktinė švenčia solidžią sukaktį. Šaulių sąjunga Kaune buvo įkurta 1919 m. birželį, o Šiaulių rinktinė atsirado jau tų pačių metų pabaigoje – gruodžio 10-ąją, susivienijus su bolševikais ir bermontininkais kovojusiems partizanų būriams. Šiaulių krašto šaulius rinktinės jubiliejaus proga pasveikino Šiaulių miesto meras Artūras Visockas.

Gen. Povilo Plechavičiaus šaulių 6-osios rinktinės šimtmečio minėjimas prasidėjo šv. Mišiomis šv. Ignaco Lojolos bažnyčioje. Pamaldų pabaigoje šaulius pasveikino Šiaulių miesto meras Artūras Visockas.

„Dabar mes turime NATO partnerių pagalbą, o prieš šimtą metų, tik atkūrus valstybę, tokio užnugario nebuvo. Tada jauna Lietuvos kariuomenė sulaukė palaikymo iš savo gyventojų, kurie susibūrė į sukarintą šaulių organizaciją. Taip pat ir šiandien šimtai patriotiškų šaulių savanorių yra pasiruošę, jei tik susiklostytų pavojinga situacija, stoti ginti mūsų šalį, mūsų nepriklausomybę. Šiauliečių ir visų krašto žmonių vardu dėkoju Jums už tą pasiryžimą, taip pat ačiū ir už jaunosios kartos ugdymą – esate vieni didžiausių patriotiškumo mokytojų“, – kalbėjo Artūras Visockas.

Į pagalbą pasitelkęs šv. Mišiose giedojusius vaikus, Šiaulių meras rinktinės vadui Kazimirui Čiuplinskui įteikė miesto herbinę vėliavą.

Darnia kolona Gen. Povilo Plechavičiaus šaulių 6-osios rinktinės šauliai nužygiavo į Sukilėlių kalnelį, kur priimtos naujų organizacijos narių priesaikos ir pasižadėjimai.

Šiaulių šaulių rinktinė atsirado partizanų būrių, kovojusių su bolševikais ir bermontininkais, pagrindu. Partizanų būriai oficialiai į šaulių skyrių-rinktinę susibūrė 1919 m. gruodžio 10 d. Tuomet į skyrių įsijungė 13 būrių su 150 narių.

Užs. Nr. 437801