Seniūnaičių rinkimai. Kodėl šiauliečiams svarbu turėti savo seniūnaitį?

seniun

Šiauliuose net kelis kartus išaugo seniūnaitijų skaičius

Vietos savivaldos įstatyme apibrėžta, kad gyventojų skaičius seniūnaitijose paprastai turi būti ne didesnis kaip 3 000 gyventojų, todėl seniūnaitijų skaičius Šiaulių mieste nuo buvusių 18 išaugo net iki 45 seniūnaitijų. Sumažinus seniūnaitijų teritorijas, galimybės seniūnaičiui būti arčiau gyventojų žymiai padidėjo. Prieš tai vienas seniūnaitis bandydavo spręsti gyventojų klausimus seniūnaitijoje, kurioje gyveno 10 tūkst. ar net 26 tūkst. gyventojų. Net ir įsiklausyti į viešojoje erdvėje išsakomus tokios seniūnaitijos gyventojų pastebėjimus ar poreikius būdavo praktiškai neįmanoma, ką jau kalbėti apie galimybę padėti spręsti problemas.

Galbūt tokia neadekvati situacija ir lėmė, kad gyventojams nesusiformavo tradicija gyvenamosios aplinkos problemas spręsti pasitelkiant teisėtus bendruomenės atstovus – seniūnaičius. Tai galimai lėmė ir palyginti menką šiauliečių įsitraukimą į seniūnaičių iškėlimo ir rinkimų procesus.

Šiuo metu situacija pasikeitė: sumažinus seniūnaitijas, atsirado tikrai realios galimybės betarpiškai bendrauti su seniūnaitijos gyventojais, tarpininkauti padedant spręsti aktualiausias problemas. Tobulindami Vietos savivaldos įstatymą, įstatymų leidėjai ne veltui numatė, kad savivaldybių teritorijose, o ypač, kur yra seniūnijos, gyventojų interesams geriausiai gali atstovauti pačios bendruomenės išrinkti aktyvistai – seniūnaičiai. Turėti nuolatinį kontaktą su geriausiai bendruomenės aktualijas žinančiais atstovais yra labai paranku ir savivaldos institucijoms, ir viešųjų paslaugų teikėjams.

Kaip renkami seniūnaičiai

Nauji seniūnaičių rinkimai 37 seniūnaitijose startavo rugpjūčio mėnesį. Kadangi suorganizuoti rinkimus visose seniūnaitijose iš karto yra gana sudėtinga, rinkimų laikotarpis suskirstytas į atskirus etapus. Kiekvieno etapo metu įvyksta analogiška procedūra.

Pradžioje registruojami kandidatai į seniūnaičius. Kandidatus gali siūlyti kiti gyventojai, bendruomeninės organizacijos, gali save išsikelti ir patys gyventojai. Kandidatu į seniūnaičius gali būti pilnametis seniūnaitijos gyventojas, deklaravęs gyvenamąją vietą toje seniūnaitijoje, kurioje jo kandidatūra siūloma į seniūnaičius. Kandidatą savo parašais turi paremti ne mažiau kaip 1 proc. rinkėjų, turinčių teisę rinkti seniūnaitį. Reikiamą skaičių parašų surinkę kandidatai dalyvauja rinkimuose, kuriuose seniūnaitijos gyventojai balsus gali atiduoti trimis būdais: 1) nustatytu laiku atėję į paskirtą balsavimo vietą; 2) išsikvietę rinkimų atstovus namo (kai dėl negalios, ligos ar amžiaus (70 metų ir vyresni) rinkėjai negali atvykti į rinkimų vietą); 3) balsuodami internete.

Rugpjūčio mėnesį buvo planuojama išrinkti seniūnaičius 12-oje seniūnaitijų, rugsėjo mėn. – taip pat 12-oje, o spalio mėn. – likusiose 13-oje seniūnaitijų. Tačiau situacija pasikeitė, kai pirmų etapų metu neatsirado pakankamai šiauliečių, norinčių būti seniūnaičiais, rinkimų procedūras stabdė itin mažas rinkėjų aktyvumas.

1 etape 12-oje seniūnaitijų iškėlus tik tris kandidatus, nepavyko išrinkti nė vieno seniūnaičio, nes gyventojai tiesiog neatėjo į rinkimus.

2 etape yra užregistruoti kandidatai tik dviejose iš 12-os seniūnaitijų.

3 etapas prasidės spalio mėn.

Tose teritorijose, kur seniūnaičiai bus neišrinkti, Šaulių miesto savivaldybės administracija organizuos pakartotinius rinkimus. Jų metu vėl bus kartojama visa procedūra: kandidatų iškėlimas, parašų rinkimas ir balsavimas. Pirmieji seniūnaičių rinkimų etapai parodė, kad šiauliečiams dar trūksta informacijos apie seniūnaičių veiklą, galimybes, jų iškėlimą ir rinkimus.

Kokias galias turi seniūnaičiai

Išrinkti seniūnaičiai, sprendžiant gyvenamosios aplinkos klausimus, atstovauja savo seniūnaitijos gyventojams bendraudami su įvairiausiomis institucijomis. Seniūnaičiai taip pat vertina pateiktus bendruomeninių, nevyriausybinių organizacijų projektus, sprendžia, kurie parengti projektai, siekiantys gauti Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansavimą pagal priemonę „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“, labiausiai atitinka socialinius tos vietovės bendruomenės narių poreikius. Seniūnaičiai dalyvauja ir priima sprendimus išplėstinėse seniūnaičių sueigose.

Seniūnaičiai dirba visuomeniniais pagrindais ir atlyginimo negauna. Su seniūnaičio veikla susijusioms kanceliarijos, pašto, ryšių, transporto išlaidoms apmokėti kas ketvirtį metų skiriama Savivaldybės tarybos nustatyta išmoka (45 Eur).

Kaip galima dalyvauti seniūnaičių rinkimuose

Jei esate Aukštabalio g. ir Gytarių g. seniūnaitijų gyventojas, už iškeltus kandidatus galėsite balsuoti rugsėjo 26 d. 9–17 val. šių seniūnaitijų rinkimų vietose:

Aukštabalio g. seniūnaitija – Šiaulių „Rasos“ progimnazija, Tiesos g. 1;

Gytarių g. seniūnaitija – Šiaulių lopšelis-darželis „Žiogelis“, Dainų g. 11.

Balsavimas namuose vyks 2020 m. rugsėjo 27 d. 10–15 val.

Elektroninis balsavimas (www.siauliai.lt ) vyks nuo 2020 m. rugsėjo 26 d. 9 val. iki rugsėjo 27 d. 21 val. Savivaldybės specialistams patobulinus balsavimo sistemą, išreikšti savo valią seniūnaičių rinkimuose bus itin paprasta, procedūra užims vos kelias minutes.

Jei gyvenate Lieporių g., J. Sondeckio g., S. Dariaus ir S. Girėno g., Gardino g., Ragainės g., Beržynėlio, Dainų tak., Lyros g., Dainų g., Architektų g., K. Korsako g., Bulvaro, Kviečių g. seniūnaitijose, nuo rugsėjo 30 d. iki spalio 9 d. jau bus galima kelti kandidatus, o balsavimas numatomas spalio 24–25 d.

Čia nepaminėtose seniūnaitijose vyks pakartotiniai rinkimai, informacija apie kandidatų iškėlimo terminus ir balsavimo datas bus skelbiama interneto svetainėje www.siauliai.lt.

Kviečiame domėtis, siūlyti aktyvius seniūnaitijos gyventojus ir dalyvauti išrenkant labiausiai tam darbui tinkamus bendruomenės atstovus-seniūnaičius!

Užs. Nr. 461261