Rugsėjo 14 – 30 dienomis skelbiama apklausa dėl Lyros ir Dainų pėsčiųjų takų vientisumo atkūrimo

apklausa
Šiaulių miesto savivaldybės administracijos pavedimu UAB „Factus dominus“ 2020 m. rugsėjo 14–30 dienomis atliks gyventojų apklausą dėl Lyros ir Dainų pėsčiųjų takų (vadinamojo Pietinio bulvaro) vientisumo atkūrimo.

Bus apklausiami septynių seniūnaitijų gyventojai: Gardino gatvės, Architektų gatvės, Dainų gatvės, Lyros gatvės, Dainų tako, Bokšto ir Beržynėlio seniūnaitijų.

Apklausa bus vykdoma 8:00–20:00 valandomis, ją atliekantys darbuotojai turės UAB „Factus dominus“ darbuotojų pažymėjimus ir neis į gyventojų buto vidų.

Bus prašoma pasirinkti: PRITARIATE ar NEPRITARIATE, kad būtų atkurtas Lyros pėsčiųjų tako ir Dainų pėsčiųjų tako (tarp Lyros gatvės ir Lyros g. 13 bei 13A pastatų, Šiauliuose) vientisumas.

Apklausos metu bus paprašyta nurodyti savo vardą, pavardę ir deklaruotos gyvenamosios vietos adresą. Visi duomenys bus renkami ir tvarkomi atsižvelgiant į asmens duomenų apsaugos reikalavimus ir naudojami tik apklausos tikslams.

Apklausoje dalyvaujančių seniūnaitijų žemėlapis:

seniun

 

Planuojamos atkurti tako dalies schema (pažymėta žaliai):

schema

Kontaktai pasiteirauti: el. p. apklausa@siauliai.lt

Užs. Nr. 459861