Mokyklų tinklo pertvarkos planui – išskirtinis dėmesys

klase
Šiaulių miesto savivaldybės administracija parengė sprendimo projektą dėl Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2021-2025 metų bendrojo plano. 2021-11-22 buvo gautas merui adresuotas raštas, pasirašytas dvylikos opozicijai priklausančių Tarybos narių, kuriame teigiama, kad visuomenė neturi arba turi ribotą informaciją apie šį bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2021-2025 metų bendrojo planą ir kuriuo siūloma nesvarstyti šio plano iki bus surengta gyventojų apklausa ir apibendrinti jos rezultatai.
Šiaulių miesto meras visiškai pritaria Administracijos nuomonei ir atmeta bet kokias opozicijos narių spekuliacijas šiuo klausimu.

Atkreipiu Tarybos narių dėmesį, kad bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2021-2025 metų bendrasis planas (toliau – Bendrasis planas) buvo pradėtas rengti dar 2021 m. vasario mėnesį, o į šio plano rengimą buvo įtraukti Savivaldybės švietimo skyriaus specialistai, bendrojo ugdymo mokyklų, taip pat, Šiaulių miesto profesinių sąjungų susivienijimo atstovai. Be to, šis planas 2021-06-02 buvo viešai pristatytas Šiaulių miesto bendrojo ugdymo mokyklų vadovams ir pateiktas iki 2021-09-08 svarstyti mokyklų bendruomenėms (mokytojams, švietimo paslaugas teikiantiems specialistams, mokiniams, tėvams, vietos bendruomenės atstovams ir pan.). Bendrasis planas svarstytas ir jo projektas buvo detaliai išanalizuotas Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo taryboje (toliau – Švietimo taryba). Švietimo taryba, kurią sudaro 15 asmenų, atstovaujančių įvairias visuomenės grupes: politikus, švietimo administratorius, įvairių švietimo įstaigų bendruomenes (mokytojus, mokinių tėvus (globėjus), mokinius), aukštojo mokslo ir profesinio mokymo įstaigų bendruomenes, visuomenines ir verslo organizacijas, 2021-10-14 visiškai pritarė Bendrojo plano projektui. Viešas svarstymas Savivaldybės tarybos nariams, bendrojo ugdymo mokyklų bendruomenių atstovams buvo organizuotas 2021-11-10. Bendrojo plano projektas taip pat buvo suderintas ir gavo Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos pritarimą.

Tokio plataus bendruomenės įtraukimo į bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos plano rengimo procesą dar nėra buvę, o viešas ir atviras minėto plano rengimas ir derinimas su visomis suinteresuotomis bendruomenėmis gali būti pavyzdžiu kitoms savivaldybėms.

Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2021-2025 metų bendrojo plano projektas buvo rengiamas, pristatomas ir derinamas beveik visus šiuos metus – nuo 2021 m. vasario, visos suinteresuotos bendruomenės buvo įtrauktos ir dalyvavo jo kūrimo, svarstymo ir derinimo procese, todėl nėra jokio teisinio ar faktinio pagrindo dirbtinai stabdyti tinklo pertvarkos procesą ir jį politizuoti, nesąžiningai manipuliuojant miesto bendruomenės emocijomis“, – sakė miesto meras Artūras Visockas.

Užs. Nr. 495919