Kviečiame dalyvauti 2021 metų Šiaulių miesto biudžeto pristatymuose

eurai
Šiaulių miesto savivaldybės administracija kviečia dalyvauti Savivaldybės 2021 m. biudžeto projekto pristatymuose. Biudžeto pristatymas tarybos nariams ir visuomenei vyks sausio 20-21 dienomis nuotoliniu būdu nuo 15 iki 17 val. Pristatymą bus galima stebėti Šiaulių miesto savivaldybės YouTube kanalu.

Biudžeto projekto pristatymo grafikas

 

2021 m. sausio 20 d. 15 val.:

01 Programos „Miesto urbanistinės plėtra“ asignavimai;

03 Programos „Aplinkos apsauga“ asignavimai;

04 Programos „Miesto infrastruktūros objektų priežiūra,

modernizavimas ir plėtra“ asignavimai;

05 Programos „Miesto ekonominė plėtra“ asignavimai;

06 Programos „Savivaldybės turto valdymas ir privatizavimas“

asignavimai.

09 Programos „Bendruomenės sveikatinimas“ asignavimai.

2021 m. sausio 21 d. 15 val.:

02 Programos „Kultūros plėtra“ asignavimai;

07 Programos „Kūno kultūros ir sporto plėtra“ asignavimai;

08 Programos „Švietimo prieinamumo ir kokybės užtikrinimo“

asignavimai;

10 Programos „Socialinės paramos įgyvendinimas“ asignavimai;

11 Programos „Savivaldybės veikla“ asignavimai.

Užs. Nr. 472484