Gera žinia studentams – pažadėta užtikrinti universitetinių studijų Šiauliuose ateitį

Šiaulių miesto savivaldybės nuotr.
Šiaulių miesto savivaldybės meras Artūras Visockas prieš mėnesį kreipėsi į Prezidentą ir Vyriausybės vadovą reikšdamas susirūpinimą dėl užsitęsusio Šiaulių universiteto prijungimo prie Vilniaus universiteto proceso ir sunkėjančios Šiaulių universiteto finansinės padėties. Atsakydami į Savivaldybės vadovo raštą, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos atstovai užtikrino, kad jungimosi procesai vyks pagal universitetų rektorių patvirtintą grafiką, skiriant Šiaulių universiteto reikmėms papildomą finansavimą.

Šiaulių miesto savivaldybę pasiekė Šiaulių merui adresuotas švietimo, mokslo ir sporto viceministro Valdemaro Razumo raštas, kuriame atsakoma į ankstesnį Artūro Visocko kreipimąsi. Viceministras patvirtino, kad abu universitetai įsipareigojo iki 2020 m. kovo 1 d. sudaryti jungtinės veiklos sutartį, kurioje bus aptartos Šiaulių universiteto finansinės veiklos tvarumo užtikrinimo priemonės, numatyta, kad Vilniaus universiteto Šiaulių akademija (toliau – VUŠA) turės specialaus padalinio statusą, taip pat sutarta, kad iki 2020 m. vasario 1 d. bus parengtas VUŠA ketverių metų raidos planas, užtikrinsiantis sklandžią tolimesnę akademijos veiklą.

Ministerijos atstovas taip pat akcentavo, kad Šiaulių universiteto optimizavimo reikmėms papildomai skirta 350 tūkst. eurų suma, taip pat sudaryta galimybė kreiptis dėl projektų finansavimo.

„Nuoširdžiai dėkoju Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai, Vyriausybei, Seimo nariams Rimai Baškienei ir Stasiui Tumėnui už bendrą darbą, kurio tikslas – aukštos kokybės universitetinės studijos Šiaulių mieste“, – iš ministerijos gautą žinią komentavo Šiaulių meras Artūras Visockas.

Užs. Nr. 436871

Pridedamas švietimo, mokslo ir sporto viceministro raštas

Seimo Pirmininko pirmosios pavaduotojos Rimos Baškienės ir Šiaulių mero Artūro Visocko spaudos konferencija „Aukštojo mokslo problematika Šiaurės Lietuvoje“.