Aukštabalio g. ir Gytarių g. seniūnaitijų gyventojus kviečiame į seniūnaičių rinkimus

seniun
Seniūnaičių rinkimai Šiaulių miesto seniūnaitijose yra suskirstyti į atskirus etapus. Šį savaitgalį seniūnaičiai renkami Aukštabalio g. ir Gytarių g. seniūnaitijose. Seniūnaitijos gyventojai balsus gali atiduoti paskirtoje rinkimų vietoje arba balsuodami internete.

Jei esate Aukštabalio g. ir Gytarių g. seniūnaitijų gyventojas, už iškeltus kandidatus galėsite balsuoti rugsėjo 26 d. 9–17 val. šių seniūnaitijų rinkimų vietose:

Aukštabalio g. seniūnaitija – Šiaulių „Rasos“ progimnazija, Tiesos g. 1;

Gytarių g. seniūnaitija – Šiaulių lopšelis-darželis „Žiogelis“, Dainų g. 11.

Balsavimas namuose (kai dėl negalios, ligos ar amžiaus (70 metų ir vyresni) rinkėjai negali atvykti į rinkimų vietą) vyks 2020 m. rugsėjo 27 d. 10–15 val.

Elektroninis balsavimas (www.siauliai.lt/seniunaiciai/) vyks nuo 2020 m. rugsėjo 26 d. 9 val. iki rugsėjo 27 d. 21 val.

Savivaldybės specialistams patobulinus elektroninę balsavimo sistemą, išreikšti savo valią seniūnaičių rinkimuose bus itin paprasta, procedūra užims vos kelias minutes.

Daugiau informacijos apie seniūnaičius ir jų rinkimus rasite ČIA

Kviečiame domėtis, siūlyti aktyvius seniūnaitijos gyventojus ir dalyvauti išrenkant labiausiai tam darbui tinkamus bendruomenės atstovus-seniūnaičius!

Tose teritorijose, kur seniūnaičiai bus neišrinkti, Šaulių miesto savivaldybės administracija organizuos pakartotinius rinkimus. Jų metu vėl bus kartojama visa procedūra: kandidatų iškėlimas, parašų rinkimas ir balsavimas.  Pirmieji seniūnaičių rinkimų etapai parodė, kad šiauliečiams dar trūksta informacijos apie seniūnaičių veiklą, galimybes, jų iškėlimą ir rinkimus.

Kokias galias turi seniūnaičiai

Išrinkti seniūnaičiai, sprendžiant gyvenamosios aplinkos klausimus, atstovauja savo seniūnaitijos gyventojams bendraudami su įvairiausiomis institucijomis. Seniūnaičiai taip pat vertina pateiktus bendruomeninių, nevyriausybinių organizacijų projektus, sprendžia, kurie parengti projektai, siekiantys gauti Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansavimą pagal priemonę „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“, labiausiai atitinka socialinius tos vietovės bendruomenės narių poreikius. Seniūnaičiai dalyvauja ir  priima sprendimus išplėstinėse seniūnaičių sueigose.  

Seniūnaičiai dirba visuomeniniais pagrindais ir atlyginimo negauna. Su seniūnaičio veikla susijusioms kanceliarijos, pašto, ryšių, transporto išlaidoms apmokėti kas ketvirtį metų skiriama  Savivaldybės tarybos nustatyta išmoka (45 Eur).

 Kaip galima dalyvauti seniūnaičių rinkimuose

Jei esate Aukštabalio g. ir Gytarių g. seniūnaitijų gyventojas, už iškeltus kandidatus galėsite balsuoti rugsėjo 26 d. 9–17 val. šių seniūnaitijų rinkimų vietose:

Aukštabalio g. seniūnaitija – Šiaulių „Rasos“ progimnazija, Tiesos g. 1;

Gytarių g. seniūnaitija – Šiaulių lopšelis-darželis „Žiogelis“, Dainų g. 11.

Balsavimas namuose vyks 2020 m. rugsėjo 27 d. 10–15 val.

Norint balsuoti namuose 2020 m. rugsėjo 17 – 26 d. reikia kreiptis:

1. Aukštabalio g. seniūnaitijos gyventojams darbo valandomis telefonu 8-41 596 303, rugsėjo 26 d. 9 – 17 val.

2. Gytarių g. seniūnaitijos gyventojams darbo valandomis telefonu 8-41 386 484, rugsėjo 26 d. 9 – 17 val.

Elektroninis balsavimas (www.siauliai.lt/seniunaiciai/) vyks nuo 2020 m. rugsėjo 26 d. 9 val. iki rugsėjo 27 d. 21 val.

Savivaldybės specialistams patobulinus balsavimo sistemą, išreikšti savo valią seniūnaičių rinkimuose bus itin paprasta, procedūra užims vos kelias minutes.

Jei gyvenate Lieporių g., J. Sondeckio g., S. Dariaus ir S. Girėno g., Gardino g., Ragainės g., Beržynėlio, Dainų tako, Lyros g., Dainų g., Architektų g., K. Korsako g., Bulvaro, Kviečių g. seniūnaitijose, nuo rugsėjo 30 d. iki spalio 9 d. jau bus galima kelti kandidatus, o balsavimas numatomas spalio 24–25 d.

Čia nepaminėtose seniūnaitijose vyks pakartotiniai rinkimai, informacija apie kandidatų iškėlimo terminus ir balsavimo datas bus skelbiama interneto svetainėje www.siauliai.lt.

Kviečiame domėtis, siūlyti aktyvius seniūnaitijos gyventojus ir dalyvauti išrenkant labiausiai tam darbui tinkamus bendruomenės atstovus-seniūnaičius!

Šiauliuose net kelis kartus išaugo seniūnaitijų skaičius. Vietos savivaldos įstatyme apibrėžta, kad gyventojų skaičius seniūnaitijose paprastai turi būti ne didesnis kaip 3 000 gyventojų, todėl seniūnaitijų skaičius Šiaulių mieste nuo buvusių 18 išaugo net iki 45 seniūnaitijų. Sumažinus seniūnaitijų teritorijas, galimybės seniūnaičiui būti arčiau gyventojų žymiai padidėjo. Prieš tai vienas seniūnaitis bandydavo spręsti gyventojų klausimus seniūnaitijoje, kurioje gyveno 10 tūkst. ar net 26 tūkst. gyventojų.  Net ir įsiklausyti į viešojoje erdvėje išsakomus tokios seniūnaitijos gyventojų pastebėjimus ar poreikius būdavo praktiškai neįmanoma, ką jau kalbėti apie galimybę padėti spręsti problemas.

Galbūt tokia neadekvati situacija ir lėmė, kad  gyventojams nesusiformavo tradicija gyvenamosios aplinkos problemas spręsti pasitelkiant teisėtus bendruomenės atstovus – seniūnaičius. Tai galimai lėmė ir palyginti menką šiauliečių įsitraukimą į seniūnaičių iškėlimo ir rinkimų procesus.

Šiuo metu situacija pasikeitė: sumažinus seniūnaitijas, atsirado tikrai realios galimybės betarpiškai bendrauti su seniūnaitijos gyventojais, tarpininkauti padedant spręsti aktualiausias problemas. Tobulindami Vietos savivaldos įstatymą, įstatymų leidėjai ne veltui numatė, kad savivaldybių teritorijose, o ypač, kur yra seniūnijos, gyventojų interesams geriausiai gali atstovauti pačios bendruomenės išrinkti aktyvistai – seniūnaičiai. Turėti nuolatinį kontaktą su geriausiai bendruomenės aktualijas žinančiais atstovais yra labai paranku ir savivaldos institucijoms, ir viešųjų paslaugų teikėjams.

 

Užs. Nr. 461828