„Saulei“ laikinai vadovaus Kultūros centro direktorė

Artūro STAPONKAUS nuotr.
Deimantė Bačiulė kaip „Saulės“ koncertų įstaigos l.e.p. direktorė pristatyta įstaigos darbuotojams.

Šiaulių miesto savivaldybės koncertinei įstaigai „Saulė“ pradėjo vadovauti Deimantė Bačiulė, Šiaulių miesto kultūros centro direktorė.

Mero potvarkiu nuo š.m sausio 24 dienos ji yra paskirta laikinai eiti „Saulės“ koncertinės įstaigos direktorės pareigas, kol bus paskirtas įstaigos nuolatinis vadovas.

Trečiadienį miesto Savivaldybės Kultūros skyriaus vedėja Daina Kinčinaitienė pristatė l.e.p. direktorę „Saulės“ koncertinės įstaigos darbuotojams. Ji čia dirbs 0,5 etato.

„Saulės“ koncertinėje įstaigoje veikia trys profesionalūs kolektyvai – Šiaulių pučiamųjų orkestras, Šiaulių kamerinis orkestras „Camerata Solaris“ ir Šiaulių bigbendas.

Viena direktorė dviem didžiausioms miesto kultūros įstaigoms vadovaus, merui Artūrui Visockui iš pareigų atšaukus ilgametį „Saulės“ koncertinės įstaigos direktorių Saulių Kaunecką, kaip praradusį jo pasitikėjimą.

„Šiaulių kraštas“ rašė, jog meras tokį sprendimą priėmė po vidaus audito ataskaitos dėl koncertinės įstaigos „Saulė“ pastato rekonstrukcijos. Savivaldybės pranešime spaudai buvo teigiama, jog iš audito ataskaitos (ji yra neviešinama) matyti, jog „vadovas negeba tinkamai organizuoti įstaigos darbo, užtikrinti skaidrumo principų laikymąsi vykdant viešuosius pirkimus, parinkti optimalią įstaigos veiklos strategiją ir pasiekti laukiamų rezultatų“.

„Saulės“ rekonstrukcijos projektas buvo finansuojamas iš Europos Sąjungos ir Savivaldybės lėšų, tačiau esą netinkamas jo planavimas pareikalavo didesnio Savivaldybės biudžeto finansavimo.

„Šiaulių kraštas“ ne kartą rašė, jog oficialus rekonstrukcijos užsakovas buvo „Saulės“ koncertinė įstaiga, bet jos priestatui statyti ir pastatui modernizuoti rangovą parinko pati Šiaulių miesto savivaldybė. „Šiaulių krašto“ žiniomis, Savivaldybė pati jau yra parinkusi rangovą ir antram rekonstrukcijos etapui, kuriam planuojama skirti per 1 milijoną eurų biudžeto lėšų.

„Būtina imtis kuo skubesnių veiksmų, kad koncertinės įstaigos „Saulė” rekonstrukcija būtų efektyvi ir įstaiga kuo greičiau atvertų duris šiauliečiams ir miesto svečiams“, – skelbė pranešime spaudai apie direktoriaus atleidimą Savivaldybė, ragindama pati save.