Pristatyta vyskupo J. Kaunecko knyga

Ritos ŽADEIKYTĖS nuotr.
Vyskupas emeritas Jonas Kauneckas atsiminimų knygą išleido 2022 metų rudenį.

 

Kovo 18-ąją Šiaulių vyskupijos Pastoracijos centro salėje, po šv. Mišių Šiaulių šv. Petro ir Pauliaus katedroje, rinkosi tikintieji, knygos mylėtojai į vyskupo Jono Kaunecko atsiminimų knygos „Prieš visus vėjus“ pristatymą.

Iš šv. Mišių į knygos pristatymą vyskupą emeritą atlydėjęs Šiaulių vyskupas JE Eugenijus Bartulis pasidžiaugė, kad salė pilnutėlė – tiek daug šviesių žmonių domina dvasingas, Dievui ir žmonėms paaukotas žmogaus gyvenimas.

Knygos pristatymą vedęs Šiaulių dramos teatro aktorius, Šv. Kazimiero ordino Šiaulių apskrities komtūras Vladas Baranauskas, skaitydamas knygos ištraukas, atskleidė jautrią dvasininko, talentingo pamokslininko, jautraus žmogaus gyvenimo esmę ir prasmę.

Birželį gražų jubiliejų minėsiantis Panevėžio vyskupas emeritas Jonas Kauneckas atsiminimų knygą išleido 2022 metų rudenį. Knygoje vyskupas, pasakodamas savo gyvenimo istoriją, savo pavyzdžiu atskleidžia prasmingo, nors ir sudėtingo, pilno išbandymų gyvenimo esmę.

Vyskupas emeritas J. Kauneckas knygoje pasakoja apie savo gyvenimą, kai „likimas tarsi žaidė katę ir pelę“ – patekus į piktųjų jėgų glėbį Dievas vis suteikdavo išsigelbėjimą. Vyskupo gyvenimas buvo kupinas išbandymų ir dėl kunigystės, ir dėl moralinių įsitikinimų, aiškiai prieštaravusių tuometei sovietinei santvarkai ir sovietiniam mentalitetui.

Knygoje vyskupas atskleidžia jautrų santykį su savo gimtine, tėviške, prigimtine sėlių pasaulėžiūra ir pasaulėjauta, kurie formavo jo asmenybę, santykį su Aukščiausiuoju, su žmonėmis, su valdžia.