Nacionalinis susivienijimas reikalauja nušalinti V.Raskevičių

ELTA nuotr.
Politinės jėgos „Nacionalinis susivienijimas“ vienas iš lyderių Vytautas Radžvilas.

Nacionalinis susivienijimas išplatino pareiškimą dėl piliečių surengtos akcijos, kurioje reikalaujama pašalinti „Laisvės partijos“ narį bei LGBT bendruomenės atstovą Tomą Vytautą Raskevičių iš Seimo Žmogaus teisių komiteto pirmininko pareigų.

Prezidentui, Seimui, Ministrei pirmininkei, teisingumo ministerijai ir žiniasklaidai adresuotame pareiškime teigiama, kad atmetus technines ir teisines detales dėl parašų autentiškumo, savo esme visuomenininkų surengta akcija prilygintina Lietuvos piliečių plebiscitui dėl vieno iš svarbiausių valstybės valdymo klausimų – piliečių demokratinio atstovavimo principų.

Be atitinkamų institucijų išvadų paskelbdama viešą verdiktą neskirti resursų parašų autentiškumui nustatyti ir nesvarstyti minėtos visuomenininkų peticijos, Seimo pirmininkė šiurkščiai pažeidė Konstitucijos 33 straipsnį, laiduojantį piliečiams teisę tiesiogiai dalyvauti valdant savo šalį, kartu pažeisdama konstitucinę peticijos teisę, kurios įgyvendinimo tvarką nustato minėtas Lietuvos Respublikos Peticijų įstatymas.

Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) atstovų A. Kubiliaus ir R. Juknevičienės vieši pareiškimai dėl minėtos peticijos, esą ji kursto neapykantą, yra provokacinio pobūdžio, žemina šalies piliečius ir juodina Lietuvos valstybę.

Nacionalinis susivienijimas reikalauja vykdant Lietuvos Respublikos Peticijų įstatymą ir vadovaujantis jo nuostatomis įvertinti daugiau kaip 300 tūkst. piliečių pateiktos peticijos atitikimą minėto įstatymo reikalavimams ir, jeigu reikalavimus atitinka, svarstyti ją Seime.

Pritariama 2021 m. vasario 26 d. žmogaus teisų organizacijų reikalavimui nušalinti T. V. Raskevičių nuo Seimo Žmogaus teisių komiteto pirmininko pareigų, skiriant į šias pareigas kitą asmenį, nepriklausomai nuo jo socialinės padėties, tautybės, lyties ar lytinės orientacijos bei kitokių savybių.

Pereiškime vadovaujantis Konstitucijos 9 str. reikalaujama surengti visuotinį gyventojų referendumą dėl Stambulo konvencijos ratifikavimo ir tik gavus vienareikšmišką Tautos pritarimą, spręsti dėl šios konvencijos ratifikavimo/neratifikavimo.