Lietuvos kariuomenės instruktoriai išvyko į Jungtinę Karalystę mokyti ukrainiečių

Ievos BUDZEIKAITĖS nuotr.
Iš Šiaulių karinio aerodromo į Jungtinę Karalystę išvyko aštuoniolikos Lietuvos kariuomenės instruktorių grupė, kuri dalyvaus Ukrainos karių mokymo operacijoje „Interflex“.

Sausio 25 dieną iš Šiaulių karinio aerodromo į Jungtinę Karalystę (JK) išvyko pirmoji šiais metais Lietuvos kariuomenės instruktorių grupė, kuri dalyvaus Ukrainos karių mokymo operacijoje „Interflex“. Grupėje – aštuoniolika instruktorių.

Karius išlydėjo Lietuvos kariuomenės Mokymo ir doktrinų valdybos vadas brigados generolas Alvydas Šiuparis.

Lietuva operacijoje “Interflex” dalyvauja nuo 2022 metų rudens. Iš viso suplanuota siųsti aštuonias Lietuvos kariuomenės instruktorių rotacijas. Mokymai vyks JK ginkluotųjų pajėgų mokymo infrastruktūroje.

“Interflex” – JK vadovaujama tarptautinė karinio mokymo misija, ruošianti Ukrainos ginkluotąsias pajėgas. Ji pakeitė nuo 2015 metų iki 2022 metų birželio vien JK pajėgomis vykdytą Ukrainos karių rengimo operaciją „Orbital“.

Prie operacijos „Interflex“ prisijungus septynių JK vadovaujamų Jungtinių ekspedicinių pajėgų valstybių bei Vokietijos, Kanados, Australijos ir Naujosios Zelandijos instruktoriams, išplėstos rengimo apimtys. Per 2022 metus apmokyta iki 10 tūkstančių Ukrainos karių.

Nuo sausio mėnesio antros pusės Lietuvos kariuomenė pradeda intensyvų Ukrainos karių rengimo ciklą. Mokymai vyks Lietuvos kariuomenės Sausumos, Karinėse oro bei Specialiųjų operacijų pajėgose, Karo policijos, Mokymo ir doktrinų valdybos rengiamuose kursuose, taip pat bendruose kursuose su JK, Vokietija ir Šiaurės šalimis, skirtuose apmokyti Ukrainos karius valdyti ir prižiūrėti perduotą ginkluotę, įrangą ir techniką, paruošti įvairių lygių vadus ir įvairių sričių karinius specialistus.

Šiuo metu Lietuvos kariuomenės daliniuose Ukrainos kariai mokomi kovoti su 60 mm minosvaidžiais ir dalyvauja Karo policijos instruktorių rengimo kursuose.