Konferencija subūrė šalies ekonomikos mokytojus

Organizatorių nuotr.
Nuotolinė metodinė-praktinė konferencija „Mokinių verslumo, ekonominio ir finansinio raštingumo kompetencijų ugdymas“ sukvietė kelias dešimtis šalies ekonomikos mokytojų.
Dvi dienas trukusi šalies mokytojų nuotolinė metodinė-praktinė konferencija „Mokinių verslumo, ekonominio ir finansinio raštingumo kompetencijų ugdymas“ sukvietė kelias dešimtis šalies ekonomikos mokytojų. Konferenciją organizavo Vilniaus universiteto Šiaulių akademija ir Šiaulių regiono ekonomistų asociacija.

Pasak konferenciją moderavusių Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos Regionų plėtros instituto doc. dr. Jūratės Valuckienės ir Kelmės Jono Graičiūno gimnazijos ekonomikos ir verslumo mokytojo metodininko, Šiaulių regiono ekonomistų asociacijos nario Nerijaus Šarausko, šis renginys itin reikalingas ekonomikos dalyką dėstantiems mokytojams, nes ekonomikai ir verslumui, deja, vis dar neskiriamas pilnavertis dėmesys ir parama tiek vietos, tiek nacionaliniu lygmeniu.

Pirmają konferencijos dieną pranešimą „Kas svarbu mokyklai ir mokytojui laukiant atnaujintų bendrojo ugdymo programų?“ skaitė Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos Regionų plėtros instituto doc. dr. Jūratė Valuckienė.

Šiaulių regiono ekonomistų asociacijos prezidentė doc. dr. Solveiga Skunčikienė, Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos Regionų plėtros instituto Ekonomikos studijų programos doc. dr. Kristina Matuzevičiūtė-Balčiūnienė, doc. dr. Lina Garšvienė, lekt. dr. Dovilė Ruplienė, prof. dr. Zita Tamašauskienė, doc. dr. Janina Šeputienė dalijosi patirtimi apie mokymo metodų taikymą ekonomikos studijų programoje, o Šiaulių universitetinės gimnazijos ekonomikos ir verslumo, matematikos mokytoja metodininkė Kristina Nosamienė pateikė pavyzdžių, kaip matematinės žinios panaudojamos ekonomikos pamokose I–IV gimnazijos klasėse.

Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijos ekonomikos ir verslumo mokytoja Aurelija Šmitienė pasidalino gerąja patirtimi apie jaunųjų bendrovių veiklą Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijoje.

Antrąją konferencijos dieną daugiau akcentuotas ugdymo(si) turinys. Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos Edukologijos instituto doc. dr. Ramutė Gaučaitė pasidalijo įžvalgomis apie savivaldį mokymąsi kaip strategiją mokantis priimti sprendimus, o doc. dr. Irena Kaffemanienė skaitė pranešimą „Refleksija ugdymo/si procese“.

Šiaulių akademijos Studijų skyriaus nuotolinio mokymosi konsultantė Asta Margienė pristatė „Vovex“ įrankį, kuris itin įtraukia mokinius mokantis tiek kontaktiniu, tiek nuotoliniu būdu. Šiaulių Didždvario gimnazijos ekonomikos mokytoja ekspertė Diana Virbickaitė pasidalijo patirtimi apie (ne)tradicinius ugdymo metodus ekonomikos pamokose.Konferencijos dalyviams padėkojo ir ateityje nenustoti bendrauti bei bendradarbiauti paragino Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos Regionų plėtros instituto direktorė doc. dr. Lina Garšvienė.