Daugiabučių renovacijos ateitis – kokia ji?

AP­VA ar­chy­vo nuo­tr.
Dau­gia­bu­čių re­no­va­ci­ja Lie­tu­vo­je.
Valstybės parama daugiabučių renovacijai ateityje bus diferencijuojama, daugiau dėmesio bus skiriama renovacijos darbų kokybei ir pasiekiamai energinio efektyvumo klasei.

„Daugiabučio modernizacijos metu galima pasiekti ir daugiau nei 80 proc. siekiantį suvartojamos pastato energijos sutaupymą t.y. renovuojant pastatą į A ir aukštesnę energinio efektyvumo klasę. Tačiau kol kas dauguma projektų remiasi valstybės nustatytu minimumu ir siekia tik C ir B klasės. Žinoma, tai yra susiję su renovacijos kaštais – už pigiausią kainą niekuomet negausime aukščiausios kokybės“, – teigia Statybų sektoriaus vystymo agentūros direktorius Aidas Vaičiulis.

Anot pašnekovo, ankščiau ar vėliau siekiantiems aukštesnių energinio efektyvumo klasių, paramos lygis nesikeis, o gyventojams, siekiantiems valstybės nustatyto minimumo, ši parama mažės.

Išsiskiriame visoje ES

Ar žinote, kad Lietuva skiria didžiausią paramą daugiabučius renovuojantiems gyventojams, lyginant su kitomis Europos Sąjungos šalimis? Gyventojams suteikiamos garantijos už renovacijos paskolas, subsidijos, siekiančios 30 proc., taip pat kompensuojamos projekto parengimo, administravimo ir statybinės techninės priežiūros vykdymo išlaidos.

„Tie, kurie dabar suskubs ir renovuosis, taip sumažindami energines išlaidas bei padidindami gyvenimo komfortą – išloš. Tačiau gyventojai, kurie praleis šią progą, ateityje už naudojamą energiją mokės tik daugiau, kadangi reikia renovuoti didžiulį pastatų kiekį, valstybė ateityje diferencijuos savo paramą ir laukiantieji paramos iš valstybės gaus mažiau. Tikėtina jei „atsibundančių“ skaičius didės, tai dar ir dėl tam momentui galiojančio paramos reikės pastovėti eilėje“, – teigia A. Vaičiulis.

Siekiama gerinti kokybę

Statybų sektoriaus vystymo agentūros direktorius pasakoja, kad netolimoje ateityje įgyvendinant modernizacijos projektus reikėtų daugiau dėmesio skirti kokybei.

„Renovacijos darbų kokybės klausimas yra itin aštrus. Jis apima ne tik energinio naudingumo klasės rezultatus, bet ir paties modernizavimo proceso kokybę. Gyventojai pasitikintys tik rangovu, tikisi aukštos kokybės bet nusivilia, jei negauna to, ko tikėjosi.

Visų pirma, reikia skirti dėmesio kokybiškam projekto paruošimui. Vėliau vykdomas projekto įgyvendinimo ir tinkamų statybos produktų parinkimo valdymas ir priežiūra, užkertant kelią nekokybiškų ir nesertifikuotu statybos medžiagų naudojimui“, – sako A. Vaičiulis.

Nepamirškime energetinės nepriklausomybės svarbos

„Karas Ukrainoje labai aiškiai parodė, kad esame priklausomi nuo iškastinio kuro, todėl turime siekti, kad mūsų pastatai, daugiabučiai nenaudotų iškastinio kuro ir apskritai naudotų labai mažai energijos“, – teigia A. Vaičiulis.

Jis pabrėžia, kad visi pastatai turės būti modernizuoti iki nulinės energijos, nes esame Europos Sąjungos (ES) nariai ir Lietuva yra pritarusi šiam tikslui. Dar prieš karą Ukrainoje ES nusprendė, kad ambicingas tikslas pasiekti neutralumą klimato kaitos atžvilgiu negali būti pasiektas be esminių pastatų pakeitimų, drastiškai sumažinančių jų energijos poreikius ir šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisiją.

Daugiau informacijos apie Daugiabučių atnaujinimo (modernizavimo) programą galite rasti: www.betalt.lt arba telefonu 8 614 99699.

Užs. Nr. 511697

1 1