COVID-19 rusena apskrities gydymo ir ugdymo įstaigose

Redakcijos archyvo nuotr.
Koronavirusas nepalieka Šiaulių apskrities gydymo įstaigų. Kuršėnų ligoninė.
Nacionalinio visuomenės sveikatos centro duomenimis antradienį registruoti 139 nauji COVID-19 atvejai, iš jų 30 – Šiaulių apskrityje. Virusas sparčiai plinta Kelmės rajone, Savivaldybė riboja rajono gyvenimą.

Virusas nesitraukia iš Šiaulių ir Kuršėnų ligoninių

Šiauliuose vakar dienos duomenimis šiuo metu COVID-19 serga 336 asmenys.

Vakar paskelbta apie koronavirusu užsikrėtusius du Šiaulių Respublikinės ligoninės darbuotojai, kurie ligos protrūkį šioje gydymo įstaigoje išaugino iki 75 atvejų. Liga nustatyta 28 darbuotojams, 24 pacientams ir 23 nuo jų užsikrėtusiems asmenims.

Dar 1 atvejis, registruotas Šiauliuose, siejamas su protrūkiu „Spindulio“ ugdymo centre. Virusas nustatytas darbuotojui. Iš viso registruoti 9 su šia įstaiga susiję atvejai.

Taip pat ir toliau fiksuojami atvejai, siejami su Joniškio „Saulės“ pagrindinės mokyklos dienos užimtumo centru. Praėjusią parą patvirtintas vienas antrinis atvejis, o iš viso registruota 18 koronaviruso atvejų.

Kuršėnų ligoninėje, antradienį registruoti 7 nauji infekcijos atvejai 4 ligoniams ir 3 darbuotojams. Iš viso židinyje registruotas 31 užsikrėtusiųjų: 10 darbuotojų ir 21 pacientas. NVSC pranešė, kad per pirmadienį ir antradienį Šiaulių apskrityje nuo koronaviruso infekcijos mirė 3 ligoniai. Visi jie buvo per 80 metų amžiaus, turėjo gretutinių ligų, du iš jų užsikrėtė nuo artimųjų, dar vieno užsikrėtimo aplinkybės neaiškios. Taip pat antradienį paskelbta, kad iš gydymo įstaigų gauta informacija apie 10 mirties atvejų, kai užsikrėtusieji koronavirusu mirė dėl kitų priežasčių. Visi šie atvejai registruoti Šiaulių apskrityje.

NVSC pra­ne­šė, kad per pir­ma­die­nį ir ant­ra­die­nį Šiau­lių ap­skri­ty­je nuo ko­ro­na­vi­ru­so in­fek­ci­jos mi­rė 3 li­go­niai. Vi­si jie bu­vo per 80 me­tų am­žiaus, tu­rė­jo gre­tu­ti­nių li­gų, du iš jų už­si­krė­tė nuo ar­ti­mų­jų, dar vie­no už­si­krė­ti­mo ap­lin­ky­bės neaiš­kios. Taip pat ant­ra­die­nį pa­skelb­ta, kad iš gy­dy­mo įstai­gų gau­ta in­for­ma­ci­ja apie 10 mir­ties at­ve­jų, kai už­si­krė­tu­sie­ji ko­ro­na­vi­ru­su mi­rė dėl ki­tų prie­žas­čių. Vi­si šie at­ve­jai re­gist­ruo­ti Šiau­lių ap­skri­ty­je.

Kelmės rajone – nauji židiniai

COVID-19 infekcija toliau plinta Kelmės rajone, čia registruoti 2 nauji židiniai.

5 atvejai siejami su Liolių socialinės globos namais. Koronavirusas nustatytas globotiniams, kurie buvo tirti profilaktiškai. Iš viso infekcija diagnozuota 6 globotiniams.

Taip pat profilaktinio patikrinimo metu COVI-19 nustatytas 3 Kelmės pirminės sveikatos priežiūros centro Kražių ambulatorijos darbuotojams.

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Šiaulių departamento Kelmės skyrius informuoja, kad spalio 13 dieną iš viso Kelmės rajone nustatyta 11 naujų COVID-19 ligos atvejų. Be jau minėtų atvejų, koronavirusu užsikrėtė po vieną VšĮ Kelmės ligoninės, Kelmės rajono savivaldybės administracijos ligoninę, darbuotojui. Šiuo metu Kelmės rajone yra 76 COVID-19 liga sergantys asmenys, registruoti 6 aktyvūs ligos židiniai.

Kelmės rajono savivaldybė dėl koronaviruso plitimo priėmė keletą apribojimų, kurie galios iki šio mėnesio pabaigos. Uždrausti renginiai ir susibūrimai tiek atvirose, tiek uždarose erdvėse, 5–12 klasių moksleiviai mokosi namuose, sustabdytas socialinių įstaigų globotinių lankymas, viešosios paslaugos Savivaldybės skyriuose teikiamos nuotoliniu būdu ir panašiai.

Savivaldybė nusprendė „organizuoti suaugusių Kelmės rajono gyventojų ištyrimą dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) įsteigiant mobilų punktą ir užtikrinant, kad būtų sudaryta galimybė kiekvienam Kelmės rajono gyventojui atlikti PGR molekulinį tyrimą“.