Apie švietimo pokyčius – internetu

Giedriaus BARANAUSKO nuotr.
Žmonių gerovės ir ugdymo departamento direktorė Asta Lesauskienė pasidžiaugė, kad nuotolinio ugdymo metu kartu su vaikais „paaugo“ tėveliai, mokytojai, išmoko kitaip bendrauti.
Lietuvai vis dar gyvenant karantino sąlygomis, kyla neaiškumų, kaip bus su mokslo metų pabaiga. Ar moksleiviai dar grįš į klases? Į šį klausimą atsakyti palikta švietimo įstaigų steigėjams. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Žmonių gerovės ir ugdymo departamento direktorė Asta Lesauskienė socialiniuose tinkluose tiesiogiai atsakinėjo į gyventojų klausimus. Be visų naujienų, birželį gali būti darželių tinklo pokyčiai.

Į klases nebegrįš

Antradienio vakarą Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Žmonių gerovės ir ugdymo departamento direktorė Asta Lesauskienė pakvietė gyventojus apie švietimo iššūkius padiskutuoti „online“ – tiesioginės transliacijos socialiniuose tinkluose metu.

Susidomėjo apie 200 žmonių, tačiau klausimų nebuvo daug. Akivaizdu, kad neaiškumų kyla ne tik mokinių tėveliams, bet ir pedagogams.

A. Lesauskienė dar kartą akcentavo, kad Šiauliuose, nepaisant Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos rekomendacijų, visų amžiaus grupių moksleivių klasės į pamokas mokyklose šiais mokslo metais nebegrįš.

Direktorė paaiškino, kad tokiam sprendimui pritarė ir miesto politikai. Į mokyklas vaikai galės rinktis nuo birželio 1 dienos, tačiau tada jau bus vykdomos įvairios papildomos veiklos, kurių didžiąją dalį rekomenduojama organizuoti lauke.

Vadovė pabrėžė, kad moksleivius priimti jau pasirengę Šiaulių universiteto botanikos sodas, miesto muziejai.

Mokslo metai baigsis birželio 18 dieną, išskyrus pradines klases, kurių vaikai mokslus baigs anksčiau. Taip pat jau šią savaitę mokslo metai baigėsi abiturientams, kuriems prieš akis – brandos egzaminų sesija, prasidėsianti birželio 22 dieną. Kaip saugiai mokyklas baigiantys gimnazistai ruošis egzaminams, spręs pačios mokyklos.

Už darželį mokėti nereikės

A. Lesauskienė nudžiugino į ikimokyklines įstaigas jau šią savaitę sugrįžusių vaikų tėvelius, pranešdama, kad už pusę gegužės vaikams teikiamas ugdymo paslaugas tėvams mokėti nereikės, kadangi šis mokestis yra mėnesinis ir nedalomas. Be to, ir ugdymas vyksta ne visai įprastai.

A. Lesauskienė pažadėjo, kad vasarą ikimokyklinės įstaigos dirbs visos, jei tik bus poreikis, susidarys grupės, išskyrus tris darželius, kuriuose vyks renovacija: „Kregždutę“, „Drugelį“ ir „Žibutę“.

Švietimo įstaigas jau lankantys priešmokyklinio ugdymo vaikai, kurie visuotinai nemokamai maitinami pietumis, juos jau gauna.

„O visi kiti (priešmokyklinukai-aut.), kurie likote namuose kartą per savaitę gausite sausą davinį, kad ir jums būtų smagiau ir kad būtų užtikrintos vienodos sąlygos visiems priešmokyklinio ugdymo vaikams“, – kalbėjo vadovė.

Nuo šios savaitės galėjo pradėti veikti neformaliojo ugdymo įstaigos – muzikos, meno mokyklos, ugdymo centrai. Anot A. Lesauskienės, pasitarus su bendruomenėmis, buvo nuspręsta nerizikuoti nei vaikų, nei vaikų, nei tėvelių, nei pedagogų sveikata. Jei kam reikės kokių atsiskaitymų, renginių tai organizuos birželio mėnesį.

Tačiau jau nuo kitos savaitės „gyvai“ savo veiklą pradės vykdyti jaunųjų gamtininkų centras, nes jodinėti žirgais dabar yra pats geriausias sezonas.

A. Lesauskienė atskleidė, kad yra svarstomos galimybės pakviesti vaikus į įvairias veiklas sugrįžti rugpjūčio mėnesį. Kadangi neformaliojo ugdymo įstaigos, sporto centrai planuoja mokslo metus pabaigti jau nuo birželio 1 dienos, anksčiau išleisti atostogų pedagogus, tai ketinama vaikus sugrąžinti į užsiėmimus dar prieš rugsėjo 1-ąją, kai jau bus aiškiau, kaip ugdymas vyks kitais mokslo metais.

Kas rūpėjo šiauliečiams?

Transliacijos metu buvo klausiama departamento direktorės atsakė į gyventojų klausimus.

Ar grįžimas į mokyklas nuo birželio 1 dienos privalomas, jei vyks tik edukacinės veiklos?

A. Lesauskienė priminė, kad ugdymo procesas turi vykti iki mokslo metų pabaigos. Kadangi ugdymas vaikams iki 16 metų šalyje yra privalomas, vaikai turėtų lankyti veiklas iki birželio 18 dienos.

Atsakydama į klausimus vadovė patikino, kad vaikų skaičius darželiuose neišvengiamai didės. Planuojama kol kas didinti ne grupių, o vaikų skaičių jose, nes taip lengviau užtikrinti saugumą, sumažinti galimus tėvų kontaktus.

Kaip bus organizuojamas ugdymo procesas kitąmet, jei šiais mokslo metais liks neišeita ugdymo programa?

Direktorė į šį klausimą atsakyti negalėjo, nes šalies mastu vis dar nėra aišku, kaip ugdymas vyks nuo kitų mokslo metų.

A. Lesauskienė žadėjo, kad jau nuo birželio 18 dienos prasidės vasaros stovyklos. Socialiai remtinų šeimų vaikai iki tol gaus sausus davinius, o stovyklose – nemokamą maitinimą. Kadangi ministerija žada skirti papildomų lėšų stovykloms, tikimasi, kad jų organizuota mieste bus daugiau.

Kaip bus užtikrinamas 1–2 metrų atstumas tarp vaikų edukacinių veiklų metu?

Departamento vadovė pasakojo, kad jau dabar darželiuose kėdės išdėliotos šachmatų būdų, atsižvelgiant į reikalavimus atstumams, tačiau pripažino, kad kuo vaikai mažesni, tuo sunkiau saugius atstumus išlaikyti.

„Suprantame, jei mūsų mažiesiems kils noras glėbesčiuotis arba būti šalia draugo, mes čia nieko nepadarysime. Reikės įprasti dažniau plauti rankas. Kalbėkimės su vaikais, kad jie pratintųsi prie šito. Tas gyvenimas, kai jei išeis į edukacines veiklas, į mokyklas, turėtų būti kitoks, kitoks elgesys. Kad išmoktų saugotis patys. Nuo to priklauso ir jūsų visų sveikata, ir mūsų“, – kvietė švietimo bendruomenę A. Lesauskienė.

Kalbant apie rizikos grupės pedagogus, švietimo įstaigose stengiamasi, kad jie dar neitų į tiesioginį kontaktą. Dėl to darželiuose yra mažai vaikų. Bet A. Lesauskienė priminė, kad ir jiems teks grįžti į darbus ir išmokti save saugoti, nes kito kelio nėra.

Ji juokavo, kad nežino, kiek paūgėjo vaikai per šį nuotolinį ugdymą, tačiau tėveliai, mamytės, mokytojai paaugo kartu, išmoko kitaip bendrauti.

Darželius jungs ir su progimnazijomis

Birželio mėnesį miesto Taryba ketina pažerti dar keletą permainų darželinukų tėvams. 6 lopšeliai-darželiai, kuriuose veikia 5-6 grupės, bus prijungiami prie kitų švietimo įstaigų, esančių iki 1 kilometro atstumu.

Iš siūlomų pertvarkyti lopšelių-darželių, keturi būtų jungiami prie kitų lopšelių-darželių, o dar trys – prie bendrojo ugdymo mokyklų, nes ten lopšelis-darželis yra vienintelis nutolusiame nuo miesto centro mikrorajone.

Į vieną švietimo įstaigą susijungs „Ąžuoliukas“ ir „Žibutė“, sanatorinis lopšelis-darželis „Pušelė“ ir „Žiburėlis“, „Coliukė“ ir „Sigutė“ bei „Klevelis“ ir „Berželis“.

Prie Rėkyvos progimnazijos planuojama prijungti lopšelį-darželį „Bangelė“, prie Zoknių progimnazijos – „Auksinį raktelį“, o prie Medelyno progimnazijos – „Žilvitį“. Ikimokyklinis ugdymas liks tose pačiose patalpose, tačiau jose sumažės administracijos ir ūkio darbuotojų.

Šiems planams birželio 4 dieną turės pritarti miesto Tarybos politikai.