Susidūrė trys automobiliai, nukentėjo trys žmonės

Po­li­ci­jos nuo­tr.
Tri­jų au­to­mo­bi­lių su­si­dū­ri­mo pa­sek­mės.

Ket­vir­ta­die­nį, po 18 va­lan­dos, Šiau­liuo­se, Til­žės gat­vė­je, su­si­dū­rė trys vie­nas pa­skui ki­tą va­žia­vę au­to­mo­bi­liai: "Mer­ce­des-Benz ML350", "Toyo­ta Aven­sis" ir "Au­di Q7".Per ava­ri­ją nu­ken­tė­jo pir­mo­jo au­to­mo­bi­lio 32 me­tų vai­ruo­to­ja ir su ja va­žia­vu­si še­še­rių mer­gai­tė bei "Toyo­tą" vai­ra­vęs 26-erių vy­ras.

Komentarai

bate    Sek, 2020-01-19 / 15:40
greitis visur greitis ir kaltas greitis ir neapdairumas. jei važiuotų leistinu sugiu greičiu autoįvykių pasėkmės būtų žymiai švelnesnės. Taigi kuo daugiau matuoklių, kuo daugiau baudų, tuo geresnis auklėjimas!
kike    Pir, 2020-01-20 / 07:09

In reply to by bate

Betgi, kai padaromas kitoks, sunkus nusikaltimas, akcentuojama, kad bausmės dydis nėra jokia prevencija atsirasti kitiems nusikaltimams. Svarbu, bausmės neišvengiamumas. Kodėl su vairuotojais kitaip?

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.