Avariją sukėlė sprogusi padanga

Po­li­ci­jos nuo­tr.
Spro­gus pa­dan­gai, vil­ki­kas nu­va­žia­vo į nuo ke­lio į lau­ką ir ver­tė­si ant šo­no.

Ant­ra­die­nį ke­ly­je Jonava–Kėdainiai–Šeduva, va­žiuo­jant link Še­du­vos (Rad­vi­liš­kio ra­jo­nas), spro­gus vil­ki­ko "DAF FC" prie­ki­nei kai­rės pu­sės pa­dan­gai, trans­por­to prie­mo­nė su prie­ka­ba ta­po ne­val­do­ma ir nu­skrie­jo nuo ke­lio.

Per ava­ri­ją su­ža­lo­tas 57 me­tų vai­ruo­to­jas iš Jo­niš­kio ra­jo­no. Vy­ras, me­di­kams su­tei­kus pa­gal­bą, iš­leis­tas gy­dy­tis am­bu­la­to­riš­kai.