Svarbi moterų pergalė uostamiestyje

Ma­to Ba­ra­naus­ko nuo­tr.
"Šiau­lių" krep­ši­nin­kės Klai­pė­do­je pa­sie­kė svar­bią per­ga­lę – nu­ga­lė­jo "Nep­tū­ną".
Ne­leng­vą per­ga­lę Mo­te­rų ly­gos A di­vi­zio­ne šią sa­vai­tę iš­ko­vo­jo "Šiau­lių" (3 per­g., 6 pra­l.) eki­pos krep­ši­nin­kės.
Ro­mual­do Pet­ro­nio auk­lė­ti­nės ant­ra­die­nio va­ka­rą iš­vy­ko­je 65:60 (16:9, 20:16, 13:14, 16:21) nu­ga­lė­jo Klai­pė­dos "Nep­tū­no" (4 per­g., 6 pra­l.) ko­man­dą.

Iki le­mia­mo ket­vir­čio pa­bai­gos li­kus žais­ti 49 se­kun­des taik­lūs Ag­nės Čer­nec­ky­tės bau­dų me­ti­mai Klai­pė­dos eki­pos de­fi­ci­tą su­ma­ži­no iki dvie­jų taš­kų (60:62).

Abi ko­man­dos ap­si­kei­tė klai­do­mis, o žais­ti li­kus 17 se­kun­džių šiau­lie­čių at­sto­vė Ka­mi­lė Be­re­ny­tė pa­tai­kė vie­ną bau­dą ir sve­čių per­sva­rą pa­di­di­no iki 3 taš­kų (63:60). Ne­ga­na to, šiau­lie­tės at­si­ko­vo­jo ka­muo­lį puo­li­me ir Ur­tė Sla­vic­kai­tė dviem taik­liais bau­dų me­ti­mais įtvir­ti­no per­ga­lę (65:60).

Nau­din­giau­siai nu­ga­lė­to­jų gre­to­se rung­ty­nia­vo Gin­ta­rė Pau­laus­kai­tė, ku­ri per 38 aikš­te­lė­je pra­leis­tas mi­nu­tes pel­nė 17 taš­kų, at­ko­vo­jo 9 ka­muo­lius, at­li­ko vie­ną re­zul­ta­ty­vų per­da­vi­mą, vie­ną ka­muo­lį pe­rė­mė, blo­ka­vo 4 me­ti­mus, tris sy­kius su­kly­do ir su­rin­ko 21 nau­din­gu­mo ba­lą.

Taip pat "Šiau­liams" 15 taš­kų pel­nė Ur­tė Sla­vic­kai­tė (13 atk. kam.), Anas­ta­si­ja Suš­čyk (6 atk. kam.) ir Lau­ri­ta Jur­čiū­tė – po 13.

"Nep­tū­nui" Li­na Mi­ke­le­vi­čie­nė pel­nė 26 taš­kus (11 atk. kam.), Ag­nė Čer­nec­ky­tė – 17, Do­vi­lė Luk­šie­nė – 7 (7 atk. kam., 5 rez. per­d.).

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.