"Šiaulių" moterys sezoną pradėjo nesėkme

Gin­ta­ro ŠIU­PA­RIO nuo­tr.
"Šiau­lių" krep­ši­nin­kės se­zo­no star­te neat­si­lai­kė prieš es­tes.
"Šiau­lių" mo­te­rų krep­ši­nio ko­man­dai se­zo­no star­tas ne­bu­vo sėk­min­gas. Mer­gi­nos Bal­ti­jos čem­pio­na­te sek­ma­die­nio va­ka­rą na­muo­se 60:67 (12:12, 14:17, 22:19, 12:19) nu­si­lei­do vieš­nioms iš Es­ti­jos – Tar­tu "Ulikool/Kalev" (2-1) krep­ši­nin­kėms.

Iki rung­ty­nių pa­bai­gos li­kus kiek ma­žiau nei 4 mi­nu­tėms Rus­nė Au­gus­ti­nai­tė pa­tai­kė dvi­taš­kį ir iš­ly­gi­no re­zul­ta­tą – 59:59.

Po be­veik pu­sant­ros mi­nu­tės Es­ti­jos eki­pa at­sa­kė vien bau­da ir po jos ki­to­je ata­ko­je se­ku­siu dvi­taš­kiu – 62:59.

Li­kus 56 se­kun­dėms Ele­riin Vai­no rea­li­za­vo bau­dą, o tuo pa­čiu at­sa­kė ir Go­da Ziu­te­ly­te – tarp eki­pų iš­li­ko 3 taš­kų ato­trū­kis (60:63).

Tar­tu krep­ši­nin­kės su­si­ti­ki­mo pa­bai­go­je pa­tai­kė dvi­taš­kį, dar ki­to­je ata­ko­je pri­dė­jo du bau­dų me­ti­mus ir šven­tė per­ga­lę 7 taš­kų per­sva­ra.

Šiau­lie­tės iš­me­tė net 32 to­li­mus me­ti­mus, o iš jų rea­li­za­vo vos 4 (13 pro­c.). Tuo­met vieš­nios iš Es­ti­jos pa­tai­kė 5 iš 20 tri­taš­kių.

"Šiau­liams" Rus­nė Au­gus­ti­nai­tė pel­nė 16 taš­kų (5 atk. kam.), Ka­mi­lė Be­re­ny­tė – 13, Go­da Ziu­te­ly­tė – 11 (5 atk. kam.).

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.