Šalies čempionato lyderėms nusileista po atkaklios kovos

bcsiau­liai.lt nuo­tr.
"Šiau­lių" krep­ši­nin­kės ša­lies čem­pio­nėms Vil­niaus "Ki­birkš­ties-MRU" krep­ši­nin­kėms po at­kak­lios ko­vos nu­si­lei­do 10 taš­kų.
"Doug­las" Mo­te­rų ly­gos Bal­ti­jos čem­pio­na­te "Šiau­lių" mo­te­rų krep­ši­nio ko­man­da (2 per­g., 10 pra­l.) re­zul­ta­tu 56:66 (10:24, 17:14, 19:15, 10:13) nu­si­lei­do ša­lies čem­pio­nėms Vil­niaus "Ki­birkš­ties-MRU" (8 per­g., 2 pra­l.) krep­ši­nin­kėms.

Šiau­lie­tės ypač ne­sėk­min­gai su­žai­dė pir­mą­jį kė­li­nį, kuo­met lei­do vieš­nioms nu­tol­ti dvi­ženk­liu skir­tu­mu. Per li­ku­sį rung­ty­nių lai­ką šei­mi­nin­kėms te­ko vy­tis vil­nie­tes.

Iki rung­ty­nių pa­bai­gos li­kus mi­nu­tei ir 5 se­kun­dėms šiau­lie­tės bu­vo priar­tė­ju­sios 7 taš­kais (54:61), kai Ka­mi­lė Be­re­ny­tė pa­tai­kė dvi­taš­kį. Gab­rie­lė Šuls­kė vė­liau pel­nė 3 taš­kus iš ei­lės, Rus­nė Au­gus­ti­nai­tė at­sa­kė dvi­taš­kiu, Kris­tė Drus­ky­tė dar pri­dė­jo dvi bau­das, o "Ki­birkš­tis-MRU" šven­tė per­ga­lę.

Nau­din­giau­siai "Šiau­lių" gre­to­se rung­ty­nia­vo K. Be­re­ny­tė, ku­ri per 34 mi­nu­tes pel­nė 11 taš­kų (1/2 dvit., 3/5 trit.), at­ko­vo­jo 6 ir pe­rė­mė 3 ka­muo­lius, at­li­ko re­zul­ta­ty­vų per­da­vi­mą, iš­ra­šė blo­ką bei su­rin­ko 19 efek­ty­vu­mo ba­lų.

Tuo me­tu vil­nie­tes į per­ga­lę ve­dė dvi­gu­bą dub­lį su­rin­ku­si Dau­gi­lė Ša­raus­kai­tė, ku­ri per 33 mi­nu­tes pel­nė 16 taš­kų (7/13 dvit., 2/3 baud. met.) ir at­ko­vo­jo 14 ka­muo­lių, dar pri­dė­da­ma 9 iš­pro­vo­kuo­tas pra­žan­gas bei taip už­fik­suo­da­ma 21 ba­lo nau­din­gu­mą.

"Ki­birkš­ties-MRU" ko­man­da var­žo­ves be­veik dvi­gu­bai pra­no­ko at­ko­vo­tų ka­muo­lių gra­fo­je, kai pa­čios su­grie­bė 50 ka­muo­lių, o šiau­lie­tėms lei­do at­ko­vo­ti tik 26.

"Šiau­liams" Do­mi­ny­ka Pa­liu­ly­tė su­rin­ko 14 taš­kų (5 atk. kam.), Ur­tė Sla­vins­kai­tė – 13, Gin­ta­rė Pau­laus­kai­tė – 8, R. Au­gus­ti­nai­tė – 5.

"Ki­birkš­ties-MRU" ko­man­dai taš­kų taip pat pel­nė Gab­rie­lė Šuls­kė – 12 (5 atk. kam.), K. Drus­ky­tė – 10 (11 atk. kam.).

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.