Prasta pradžia nulėmė antrąjį pralaimėjimą

Gin­ta­ro ŠIU­PA­RIO nuo­tr.
"Šiau­lių" krep­ši­nin­kės Bal­ti­jos čem­pio­na­te pa­ty­rė ant­rą­jį pra­lai­mė­ji­mą. Šį­kart nu­si­lei­do es­tėms.
Anks­ti var­žo­vėms at­si­plėš­ti lei­du­sios "Šiau­lių" (0-2) krep­ši­nin­kės Mo­te­rų ly­gos Bal­ti­jos čem­pio­na­te na­muo­se 60:80 (11:18, 14:27, 13:25, 22:10) nu­si­lei­do vieš­nioms iš Es­ti­jos – Ta­li­no "Uli­kool" (1-3) ko­man­dai.

Nors smar­kiai lai­mė­jo pa­sku­ti­nį ket­vir­tį (22:10), pir­muo­siuo­se tri­juo­se kė­li­niuo­se nu­si­lei­du­siai "Šiau­lių" ko­man­dai pa­vy­ko tik su­ma­žin­ti at­si­li­ki­mą, ku­ris vie­nu me­tu sie­kė 34 taš­kus.

Nors pir­ma­ja­me kė­li­nu­ke vy­ko at­kak­li ko­va, vė­liau spur­ta­vu­sios es­tės skau­džiai bau­dė šiau­lie­tes už ne­taik­lius me­ti­mus iš ge­rų pa­dė­čių bei ap­mau­džias klai­das ir dar iki per­trau­kos su­si­kro­vė so­li­dų pra­na­šu­mą.

Ant­ro­je ma­čo pu­sė­je per­sva­ra to­liau au­go, ta­čiau nuo su­triuš­ki­ni­mo "Šiau­lių" krep­ši­nin­kes iš­gel­bė­jo ženk­liai ge­riau su­žais­tos pa­sku­ti­nės 10 rung­ty­nių mi­nu­čių.

Šiau­lie­tės at­ko­vo­jo net 56 ka­muo­lius, kai var­žo­vės su­grie­bė 41, ta­čiau net 25 sy­kius su­kly­do. Tuo me­tu Ta­li­no krep­ši­nin­kės pra­ra­do 15 ka­muo­lių.

Anas­ta­si­ja Suš­čik "Šiau­lių" gre­to­se pel­nė 19 taš­kų (5/9 dvit., 3/9 trit.), at­ko­vo­jo 6 ir pe­rė­mė 3 ka­muo­lius, at­li­ko 2 re­zul­ta­ty­vius per­da­vi­mus, iš­pro­vo­ka­vo pra­žan­gą, pra­ra­do 4 ka­muo­lius ir su­rin­ko 15 nau­din­gu­mo ba­lų.

"Šiau­liams" taš­kų taip pat pel­nė Ka­mi­lė Be­re­ny­tė – 10 (8 atk. kam., 15 naud. bal.), Va­le­ri­ja Ja­kov­le­va (6 atk. kam.) ir Rus­nė Au­gus­ti­nai­tė – po 9, Do­mi­ni­ka Pa­liu­ly­tė –7 (9 atk. kam.).

Komentarai

:-)    Ant, 2019-10-22 / 14:19
Finansavimo trukumas.. arba sponsoriu.. reikia kreptis i Griškavičiu, jis tos keliukus žino..fatbalistas gi..

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.