Pirmosios moterų pergalės teks palaukti

Gin­ta­ro Šiu­pa­rio nuo­tr.
Lie­tu­vos mo­te­rų krep­ši­nio ly­gos star­te "Šiau­lių" ko­man­da nu­si­lei­do Klai­pė­dos "Nep­tū­no" ko­man­dai.
Sek­ma­die­nį na­muo­se "Šiau­lių" mo­te­rų krep­ši­nio ko­man­da re­zul­ta­tu 65:84 (20:24, 13:30, 14:13, 18:17) nu­si­lei­do ant­rą­ją per­ga­lę Lie­tu­vos mo­te­rų krep­ši­nio ly­gos var­žy­bo­se pa­sie­ku­siai Klai­pė­dos "Nep­tū­no" ko­man­dai.

Po ly­gaus dvi­ko­vos star­to ke­lis iš ei­lės to­li­mus me­ti­mus pa­tai­kiu­sios klai­pė­die­tės į prie­kį šo­vė ant­ra­ja­me kė­li­ny­je, ku­rį lai­mė­jo 30:13 ir po dvie­jų ket­vir­čių jau pir­ma­vo 21 taš­ko per­sva­ra 54:33.

Ant­ro­je ma­čo pu­sė­je šiau­lie­tėms bu­vo pa­vy­kę su­ma­žin­ti at­si­li­ki­mą iki 14 taš­kų, bet kur kas la­biau pa­ty­ru­sių žai­dė­jų tu­rin­čios vieš­nios, ve­da­mos šiau­lie­tės Li­nos Mi­ke­le­vi­čie­nės, ne­tru­kus at­kū­rė tu­rė­tą pra­na­šu­mą ir jo neiš­lei­do iki rung­ty­nių pa­bai­gos ne­pai­sant vi­sų šei­mi­nin­kių pa­stan­gų.

"Šiau­liams" Rus­nė Au­gus­ti­nai­tė pel­nė 14 taš­kų, Ka­mi­lė Be­re­ny­tė – 11 (7 atk. kam.), Anas­ta­si­ja Suš­čik – 10, Go­da Ziu­te­ly­tė – 9.

"Nep­tū­nui" L. Mi­ke­le­vi­čie­nė pel­nė 21 taš­ką (9 atk. kam.), Ag­nė Čer­nec­ky­tė – 17 (4/8 trit.), Jus­tė Ve­ro­ni­ka Jo­cy­tė – 13 (5 atk. kam., 4 rez. per­d., 2 bl.).

Ki­tas rung­ty­nes "Šiau­lių" mo­te­rų ko­man­da žais lakp­ri­čio 9 d. Bal­ti­jos čem­pio­na­te prieš pir­me­ny­bių fa­vo­ri­tę Ry­gos TTT.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.