Moterys pasirodymą Baltijos čempionate užbaigė pergalingai

Gin­ta­ro ŠIU­PA­RIO nuo­tr.
"Šiau­lių" krep­ši­nin­kės Bal­ti­jos čem­pio­na­te iš­ko­vo­jo tris per­ga­les, bet to ne­pa­ka­ko pa­tek­ti į ki­tą eta­pą.
"Šiau­lių" mo­te­rų krep­ši­nio ko­man­da (3 per­g., 11 pra­l.) pa­ki­lia na­ta už­bai­gė pa­si­ro­dy­mą "Doug­las" Bal­ti­jos čem­pio­na­te. Ro­mual­do Pet­ro­nio auk­lė­ti­nės na­mų rung­ty­nė­se 62:59 (19:13, 9:14, 18:13, 16:19) įro­dė pra­na­šu­mą prieš Ry­gos "Stra­di­na Uni­ver­si­ta­te" (5 per­g., 8 pra­l.) ir iš­ko­vo­jo tre­čią­ją per­ga­lę per 14 rung­ty­nių. Vis­gi šiau­lie­čių eki­pa Pa­bal­ti­jo tur­ny­re liks pa­sku­ti­nė, aš­tun­ta, ir už ki­to eta­po bor­to.

Di­ni­jai Pa­vel­so­nei iš­ly­gi­nus re­zul­ta­tą li­kus rung­ty­niau­ti pust­re­čios mi­nu­tei (57:57), Lau­ri­ta Jur­čiū­tė iš pra­džių pa­tai­kė bau­dą, o li­kus žais­ti 12 se­kun­džių rea­li­za­vo vi­du­ti­nį me­ti­mą ir truk­te­lė­jo "Šiau­lius" į prie­kį (60:57).

Po mi­nu­tės per­trau­kė­lės D. Pa­vel­so­ne įme­tė du taš­kus, pra­žan­ga su­stab­dy­ta L. Jur­čiū­tė ne­kly­do nuo bau­dų me­ti­mų li­ni­jos ir įtvir­ti­no šiau­lie­čių per­ga­lę (62:59).

L. Jur­čiū­tė per 30 mi­nu­čių pel­nė 15 taš­kų (5/10 dvi­taš­kiai, 0/3 tri­taš­kiai, 5/6 bau­dos), at­li­ko 4 re­zul­ta­ty­vius per­da­vi­mus, at­ko­vo­jo ir pe­rė­mė po 1 ka­muo­lį, 4 kar­tus su­kly­do ir su­rin­ko 7 nau­din­gu­mo ba­lus.

Ur­tė Sla­vic­kai­tė rung­ty­nia­vo 36 mi­nu­tes, įme­tė 22 taš­kus (5/7 dvi­taš­kiai, 4/12 tri­taš­kiai), su­grie­bė 8 ir pe­rė­mė 3 ka­muo­lius bei įsi­ra­šė 20 nau­din­gu­mo ba­lų.

Šiau­lie­tėms šį kar­tą ne­ga­lė­jo pa­dė­ti Rus­nė Au­gus­ti­nai­tė.

"Stra­di­na Uni­ver­si­ta­te" eki­pai D. Pa­vel­so­ne pel­nė 19 taš­kų), Gu­na Lagz­di­na – 10 (11 atk. kam.), Ali­se Bru­zins­ka ir Eli­za­be­te Zu­men­ta – po 8.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.