Čempionėms neprilygo

Gin­ta­ro Šiu­pa­rio nuo­tr.
"Šiau­lių" krep­ši­nin­kės na­muo­se nu­si­lei­do Vil­niaus "Ki­birkš­ties-MRU" mer­gi­noms.
Lie­tu­vos mo­te­rų krep­ši­nio ly­gos A di­vi­zio­ne sek­ma­die­nį per­ga­lę Šiau­liuo­se iš­ko­vo­jo vieš­nios – Vil­niaus "Ki­birkš­tis-MRU" (11-0). Jos 70:44 (25:15, 19:10, 15:7, 11:12) ne­sun­kiai įvei­kė "Šiau­lius" (4-7) ir nu­trau­kė aikš­tės šei­mi­nin­kų ke­tu­rių iš ei­lės per­ga­lių se­ri­ją.

Šiau­lie­tės rung­ty­nių pra­džio­je tu­rė­jo ini­cia­ty­vą sa­vo ran­ko­se, bet ne­tru­kus vil­nie­tės spur­ta­vo ir jau po pir­mo­jo kė­li­nio tu­rė­jo dvi­ženk­lę per­sva­rą. Per ant­rą­jį ket­vir­tį jos ato­trū­kį pa­di­di­no iki 19 taš­kų (44:25). Po tri­jų kė­li­nių pra­na­šu­mas pa­sie­kė 27 taš­kų ri­bą ir nu­ga­lė­to­jos ta­po aiš­kios.

Rung­ty­nes ap­kar­ti­no ne­ma­lo­nus epi­zo­das pa­sku­ti­nio ket­vir­čio me­tu, kai Vil­niaus eki­po­je trau­mą pa­ty­rė Klau­di­ja Ser­ke­vi­čiū­tė.

"Šiau­liams" Gin­ta­rė Pau­laus­kai­tė ir Ur­tė Sla­vic­kai­tė (6 atk. kam.) pel­nė po 11 taš­kų, Rus­nė Au­gus­ti­nai­tė – 8, Ka­mi­lė Be­re­ny­tė – 7.

"Ki­birkš­ties-MRU" gre­to­se Dau­gi­lė Ša­raus­kai­tė pel­nė 20 (8 atk. kam.) taš­kų, Jus­ti­nai Krau­jū­nai­tė – 9, Eg­lė Za­bot­kai­tė ir Jus­ti­na Mik­nai­tė – po 8.

Ki­tas rung­ty­nes šiau­lie­tės žais ko­vo 15 d. na­muo­se su Bal­ti­jos ly­gos vi­ce­čem­pio­nė­mis ta­pu­sio­mos Kau­no "Ais­tė­mis-LSMU".

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.