Čempionėms Kaune pralaimėta po atkaklios kovos

bcsiau­liai.lt nuo­tr.
Rung­ty­nė­se Kau­ne ne­trū­ko int­ri­gos, bet "Šiau­lių" krep­ši­nin­kėms ne­pa­vy­ko įveik­ti čem­pio­nių ti­tu­lą gi­nan­čių Kau­no "Ais­čių-LSMU".
Sek­ma­die­nį Mo­te­rų krep­ši­nio ly­go­je "Šiau­lių" krep­ši­nin­kės Kau­ne nu­si­lei­do čem­pio­nių ti­tu­lą gi­nan­čioms "Ais­čių-LSMU" krep­ši­nin­kėms. Ant­ra­ja­me ket­vir­ty­je spur­tu 20:2 star­ta­vu­sios šei­mi­nin­kės 69:61 (14:18, 23:8, 19:15, 13:20) pra­no­ko šiau­lie­tes, ku­rios to­liau lie­ka be per­ga­lių.

So­li­džiai dvi­ko­vą pra­dė­ju­sios šiau­lie­tės pir­mą­jį kė­li­nį lai­mė­jo 18:14, bet ant­ra­ja­me ket­vir­ty­je vis­kas ap­si­ver­tė aukš­tyn ko­jo­mis ir "Ais­tės-LSMU" bu­vo prie­ky­je 34:20.

Įsi­bė­gė­jus ket­vir­ta­jam kė­li­niui, Mar­ty­nos Pet­rė­nai­tės taik­lus dvi­taš­kis iš­lai­kė kau­nie­čių per­sva­rą ties 16 taš­kų at­žy­ma (60:44), bet tuo­met R. Kond­ra­ta­vi­čiaus va­do­vau­ja­ma eki­pa be­veik dvi mi­nu­tes ne­ga­lė­jo pel­ny­ti taš­kų. Tuo pa­si­nau­do­ju­sios šiau­lie­tės lai­mė­jo sau­są at­kar­pą 8:0 ir grą­ži­no int­ri­gą (52:60).

Li­kus žais­ti pu­sant­ros mi­nu­tės, "Šiau­lių" de­fi­ci­tas su­ma­žė­jo iki še­šių taš­kų (59:65). Po mi­nu­tės per­trau­kė­lės San­ta Balt­ko­jie­nė pel­nė du taš­kus, Do­mi­ny­ka Pa­liu­ly­tė pra­me­tė, M. Pet­rė­nai­tė rea­li­za­vo abi bau­das ir įtvir­ti­no čem­pio­nių per­ga­lę (69:59).

"Šiau­liams" D. Pa­liu­ly­tė pel­nė 18 taš­kų, Ka­mi­lė Be­re­ny­tė – 11, Gin­ta­rė Pau­laus­kai­tė – 10 (9 atk. kam.).

"Ais­tėms-LSMU" M. Pet­rė­nai­tė pel­nė 19 taš­kų (7 atk. kam.), Ga­bi­ja Šegž­dai­tė – 14 (7 atk. kam.), Ka­ro­li­na Ka­zo­čiū­nai­tė – 10, S. Balt­ko­jie­nė – 9.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.