Šiaulių istorijos muziejuje – pirmoji paroda

Edvardo TAMOŠIŪNO nuotr.
Nuo vasario 16 dienos Šiaulių istorijos muziejuje galima apžiūrėti parodą „Aniceta, Stasys, Teresė, Jonas, Janė, Petras, Mykolas, Uršulė, Anupras ir kiti. Čiabuvių pasakojimai“.
Nuo vasario 16 dienos Šiaulių „Aušros“ muziejaus padalinyje – Šiaulių istorijos muziejuje Aušros alėjoje – pradeda veikti Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus paroda „Aniceta, Stasys, Teresė, Jonas, Janė, Petras, Mykolas, Uršulė, Anupras ir kiti. Čiabuvių pasakojimai“.

Parodos objektas yra lietuvių etnosas – mažiausią XIX–XX a. visuomenės modernizavimo įtaką patyrusių ir autentiškiausią bei archajiškiausią kultūrą išsaugojusių kaimo gyventojų sluoksnis.

Išskleidžiant trijų istorinių epochų (carinės Rusijos, pirmosios nepriklausomos Lietuvos Respublikos, sovietmečio) gilaus kaimo panoramą, apeliuojama į laiką ir erdvę. Lėtą laiko slinktį rodo per porą šimtmečių vos pastebimus pokyčius patyrusi kasdienybės kultūra, išreikšta bendruomenės patirties ir atminties sankaupa.

Parodoje iš čiabuvių pasakojimų, išreikštų pačių sukurtais artefaktais ir fotografų, kraštotyrininkų, etnologų, tautosakininkų surinktais liudijimais, atveriama kaimo žmogaus savastis, jos lėta raida.

Parodos kuratorė – Margarita Matulytė. Paroda įvertinta kaip svarbus 2021 metų kultūrinis įvykis.

Muziejaus lankymas vasario 16 dieną nuo 11 iki 17 valandos bus nemokamas.

Paroda veiks iki šių metų gegužės 31 dienos.

Atnaujintame Šiaulių istorijos muziejuje (anksčiau – Šiaulių „Aušros“ muziejaus Aušros alėjos rūmai, Edukacijos centras – red. past.) tai – pirmoji paroda. Pernai „Šiaulių dienų“ proga muziejaus erdvės po remonto buvo laikinai atvertos lankytojams.

Aušros alėjoje esančiame pastate veiks archeologijos, istorijos ekspozicijos, atviros saugyklos-ekspozicijos, edukacinės erdvės, renginių ir parodų salė, dirbs muziejininkai.

Rekonstrukcija buvo pradėta 2019 metais. Iki šiol „Aušros“ muziejus neturėjo vientisos istorinės Šiaulių ekspozicijos, kuri atspindėtų miesto identitetą.