Greitoji bus prijungta prie poliklinikos

Loretos RIPSKYTĖS nuotr.
Joniškio rajono taryba nusprendė, kad Greitosios medicinos pagalbos stotis veiks kaip Pirminės sveikatos priežiūros centro padalinys.
Joniškio rajono Taryba nusprendė reorganizuoti viešąją įstaigą Joniškio rajono savivaldybės greitosios medicinos pagalbos stotį, prijungiant ją prie viešosios įstaigos Joniškio pirminės sveikatos priežiūros centro. Opozicijai pritrūko argumentų, kodėl būtent taip reikėjo pasielgti ir nesvarstytos galimos alternatyvos.

Taupys administracines išlaidas

Pristatydama sprendimo projektą jungtinio komiteto posėdyje Socialinių reikalų ir sveikatos skyriaus vyriausioji specialistė Aušra Jakūnienė paaiškino, kad reorganizavus savivaldybės greitosios medicinos pagalbos stotį (toliau – Joniškio GMPS) ir prijungus ją prie viešosios įstaigos Joniškio pirminės sveikatos priežiūros centro (toliau – Joniškio PSPC) bus užtikrintas efektyvesnis žmogiškųjų, finansinių ir materialinių išteklių panaudojimas, optimizuota valdymo struktūra, tikslingai ir efektyviai naudojamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšos, mažinant valdymo bei ūkio išlaidas. 2019 metais vien vadovo darbo užmokesčiui buvo skirti 19722 eurai, o bendrai įstaigos valdymui išleista 34316 eurų.

Papildomų lėšų gali prireikti tuo atveju, jeigu darbuotojams, kurių pareigybes teks naikinti, nebus pasiūlytos kitos pareigos arba jie atsisakys dirbti pakeistomis sąlygomis ir tokiu atveju reikėtų nutraukti darbo santykius.

Arčiau – patogiau

Valdančiųjų koalicijos narys,Tėvynės Sąjungos/Lietuvos krikščionių demokratų partijos atstovas Ernestas Vasiliauskas užsiminė, kad buvo numatyta ir antra galimybė – jungtis prie Šiaulių greitosios medicinos pagalbos stoties. Kodėl to atsisakyta? O Konstruktyviosios opozicijos narys, „darbietis“ Kęstutis Mačiulis teiravosi, ar nusprendžiant prijungti GMPS prie PSPC nepažeidžiamas Konkurencijos įstatymas, nes rajone yra ir daugiau klinikų.

Aušra Jakūnienė atsakė, kad konkurencijos pažeidimų nėra, nes privačios įstaigos neturi galimybės prisijungti GMPS, o alternatyva Joniškio GMPS atiduoti Šiauliams nesiūloma, nes arčiau patogiau administruoti, kelti strateginius uždavinius.

Meras Vitalijus Gailius pridūrė, kad šis sprendimo projektas buvo parengtas dar prieš karantiną, bet atidėtas, o jungti Greitosios medicinos pagalbos stotį prie kitos Joniškio sveikatos paslaugų įstaigos yra logiška, nes atidavus Šiauliams, jo nuomone, gana greitai joniškiečiai greitosios ekipažų vairuotojai netektų darbo. Iš viso meras skaičiuoja, kad bedarbiais galbūt būtų likę apie 20 žmonių. Tad kam atiduoti įstaigą kitiems.

Suabejojo dėl argumentų

Konstruktyviosios opozicijos nariai jungtiniame komitetų svarstyme suabejojo, ar pakanka išdėstytų argumentų numatytam įstaigos prijungimui, o jau rajono Tarybos posėdyje Valstiečių ir žaliųjų sąjungos atstovė Rimantė Misiūnienė tiesiai klausė paties GMPS vadovo Romučio Valentukevičiaus, kaip jam atrodo: ar įstaiga galėtų ir toliau egzistuoti savarankiškai pagal finansines išgales bei gerai teikti paslaugas.

R. Valentukevičius atsakė, kad paslaugas Joniškio GMPS teikia kokybiškai. Deja, finansavimas mažėja ir tai neišvengiamai susiję su „tirpstančiu“ gyventojų skaičiumi.

Nepaisant kilusių klausimų ir abejonių, balsuojant „už“ prijungimą pasisakė 15 Tarybos narių iš 18 dalyvavusiųjų posėdyje.