Aklieji ir silpnaregiai keliavo po Radviliškio rajoną

Asmeninė nuotr.
Gausus būrus Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos Radviliškio filialo narių aplankė istorines, kultūrines Radviliškio rajono vietas.
Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos Radviliškio filialo nariai keliavo po Radviliškio rajoną ir susipažino su įsimintinomis jo vietomis.

Kelionė prasidėjo nuo Radviliškio miesto. Ekskursijos dalyviai supažindinti su miesto istorija. Vėliau aplankytas Ilguočių kaimas, Nirtaičiai – kaime esančios Gedminų šeimos kapinaitės nustebino akmeniniais paminklais.

Keliauninkai aplankė Šiaulėnų krašto muziejų, grožėjosi Šiaulėnų Šv. Onos bažnyčia. Nustebino Šiaulėnų kapinėse esanti Šemetų šeimos koplytėlė-mauzoliejus, kurio durų spyną su išlikusiu originaliu durų raktu atrakino kelionės vadovas Vytautas Simelis.

Nuvykę prie Šiaulės žemės apžvalgos bokšto, visi pasklido kas kur: vieni lipo į bokštą, kiti nuėjo prie Kudinų (Šiaulės kalno) piliakalnio, treti grožėjosi gamta vietoje.

Aplankę ir išgirdę pasakojimą apie Diktariškių dvarą, ekskursijos dalyviai nuvyko į Lietuvos partizanų ryšininkų Miknių sodybą Minaičiuose. Daugumą nustebino pasakojimai apie drąsių vyrų susitikimą ir gyvenimą ten esančiame partizanų bunkeryje, kuriame 1949 metų vasario 16 dieną partizanų vadai pasirašė Lietuvos Nepriklausomybės Deklaraciją.

Pašušvio Visų Šventųjų bažnyčios klebonas Donatas Grigalius papasakojo bažnyčios istorija, parodė senuosius vargonus, puošnias klausyklas.

Sužinota apie atkuriamą išnykusių kaimų atminimą Grinkiškio dvaro sodybos parke.

Pravažiavus Baisogalą, atkreiptas dėmesys į šalia kelio esančias kapinaites, kuriose palaidoti Pirmojo pasaulinio karo vokiečių ir rusų kariai.