Vytauto Mačernio metus minėjo konkursu ir renginiu

Organizatorių nuotr.
Renginyje minėtos poeto Vytauto Mačernio 100-osios gimimo metinės.
Šiaulių Gegužių progimnazija minėjo 100-ąsias poeto Vytauto Mačernio gimimo metines – Seimas 2021 metus yra paskelbęs V. Mačernio metais.

Įkūnyti šio jauno ir labai talentingo rašytojo atminimą sumanė Šiaulių Gegužių progimnazijos direktorė Silvija Baranauskienė (renginio koordinatorė).

Ta proga progimnazijos lietuvių kalbos mokytojos miesto 7–8 klasių mokiniams suorganizavo rašinių/esė konkursą „Aš pažinau karalių tavyje“ ir pasiūlė pasvarstyti tema „Kaip suprantu V. Mačernio žodžius: „Mes patys esame šviesa, mes patys esame saulė“?“. Konkursas ta pačia tema organizuojamas ir respublikiniu mastu. Jį, minint Tarptautinę kultūros dieną, organizuoja Taikos vėliavos komitetas. Gegužių progimnazijai jame atstovauja septintokas Aurelijus T. ir aštuntokai Ugnė L. bei Tautvydas K.

Nors paaugliams pasiūlyta tema ne iš lengvųjų, kviečianti pažvelgti į savo, kaip asmenybės, gyvenimo prasmę, organizatorius labai nudžiugino gausus dalyvių būrys. Sulaukta darbų iš „Juventos“, Medelyno, Rėkyvos, Gytarių ir Gegužių progimnazijų. Iš viso – beveik 20 rašinių.

Mokiniai rašydami remiasi ir savo asmenine, ir kultūrine bei socialine patirtimi. Šviesą nešančius žmones vadina „brangiais kaip kristalai“ (Ema, 7 kl.), sako, kad „šviesti – yra kiekvieno žmogaus prigimtinė pareiga“ (Ugnė, 8 kl.), o „šalia gėrį ir šviesą skleidžiančio žmogaus visada norisi būti“ (Danielius, 8 kl.). Išties daug gražių ir tikrai prasmingų minčių parašė konkurse dalyvavę paaugliai, kuriuos neretai „nurašome“ dėl pernelyg sudėtingo jų amžiaus tarpsnio. Betgi ir pats V. Mačernis nebuvo „standartinis“: rimtesnis, gilesnis, liūdnesnis nei bendraamžiai...

Baigiamasis konkurso „Aš pažinau karalių tavyje“ etapas vyko nuotoliniu būdu balandžio 13 dieną „Zoom“ programoje.

Renginio dalyvius nuotaikinga G. Abariaus ir G. Mackevičiaus daina „Vaivos juosta“ pasveikino Gegužių progimnazijos jaunučių choras „Strazdanėlės“ (vadovė R. Janulienė). Po muzikinio sveikinimo žodį tarė renginio koordinatorė S. Baranauskienė. Ji pasidžiaugė, kad jauni žmonės ieško šviesos ir savyje, ir kituose, kad mokosi pažinti karalių žmoguje, nedėvinčiame jokių karališkųjų regalijų. Ji paskelbė ir konkurso nugalėtojus. Iš septintų klasių jais tapo: Simona Kievišaitė (Rėkyvos progimnazija), Ema Peleckytė (Gegužių progimnazija), Ieva Baltramaitytė (Gegužių progimnazija).

O aštuntokų geriausius darbus parašė šie mokiniai: Luka Balčiūnaitė (Medelyno progimnazija), Barbora Balčiūnaitė („Juventos“ progimnazija), Eva Jankutė (Gegužių progimnazija).

Visus pasveikino ir Šiaulių žemaičių kultūros draugijos „Saulaukis“ pirmininkas Jonas Bartkus.

Po sveikinimo žodžių dar kartą vaizdu, žodžiu ir daina buvo prisiminta tragiška V. Mačernio lemtis: jo biografija, pasaulėžiūra, kūryba. Visi konkurso nugalėtojai perskaitė savo darbus ir tokiu būdu tarsi pasidalino V. Mačernio atminimu vieni su kitais, įprasmino šio jauno rašytojo atminimą.

Kone pusantros valandos trukęs renginys visai neprailgo dėl savo prasmingumo, gilumo ir... jaunatviškumo. Konkurso laureatų ir jų mokytojų be Gegužių progimnazijos bei Šiaulių žemaičių kultūros draugijos „Saulaukis“ padėkos raštų ir diplomų, unikalių žemaitiškų kalendorių laukia dar viena išskirtinė dovana – išvyka į V. Mačernio tėviškę Plungės rajone.

Minint 100-ąsias V. Mačernio gimimo metines, norisi dar kartą priminti, kad nuo mūsų gyvenimo priklauso ne daug kas šiam pasaulyje (kaip dažnai teigiama), o VISKAS, nes „mes patys esame šviesa, mes patys esame saulė“!