Aviacijos šventės "Sakalo sparnai" metu bus ribojamas eismas

Or­ga­ni­za­to­rių nuo­tr.
Šeš­ta­die­nį KOP Šiau­lių avia­ci­jos ba­zė­je vyks avia­ci­jos šven­tė "Sa­ka­lo spar­nai-2019 ".
Šeš­ta­die­nį, lie­pos 27 die­ną, Šiau­liuo­se vyks avia­ci­jos šven­tė "Sa­ka­lo spar­nai-2019", skir­ta Lie­tu­vos ka­ro avia­ci­jos 100-me­čiui pa­mi­nė­ti. Ren­gi­nio vie­tą pa­siek­ti bus ga­li­ma tik pės­čio­mis ir mies­to au­to­bu­sais.

Siek­da­mi už­tikrin­ti sau­gu­mą ren­gi­nio me­tu ir iš­veng­ti ne­pa­to­gu­mų at­vyks­tant į ren­gi­nio vie­tą, or­ga­ni­za­to­riai in­for­muo­ja, kaip bus re­gu­liuo­ja­mas eis­mas ir kur bus ga­li­ma statyti au­to­mo­bi­lius.

Nuo 8 va­lan­dos eis­mas bus už­da­ry­tas nuo Ser­ben­tų, Du­bi­jos ir Ae­rouos­to gat­vių san­kry­žos. Taip pat nuo Rad­vi­liš­kio ir Ae­rouos­to gat­vių san­kry­žos. Tad į ren­gi­nio vie­tą nuo­sa­vais au­to­mo­bi­liais at­vyk­ti ne­bus ga­li­ma.

Ser­ben­tų gat­ve nuo Pra­mo­nės gat­vės iki Vil­niaus gat­vės eis­mas vyks tik vie­na eis­mo juos­ta. Taip pat ir Du­bi­jos gat­vės at­kar­pa nuo Ser­ben­tų gat­vės iki Eže­ro gat­vės eis­mas vyks vie­na eis­mo juos­ta.

At­vyks­tan­tys į ren­gi­nį au­to­mo­bi­lius ne­mo­ka­mai ga­lės pastatyti Ser­ben­tų ir Du­bi­jos gat­vė­se vie­no­je eis­mo juos­to­je. Pa­ba­lių tur­gu­je ir Ba­čiū­nų kar­tod­ro­me automobilių statymas bus mo­ka­mas ir kai­nuos 2 eu­rus au­to­mo­bi­liui.

Ne­mo­ka­mai au­to­mo­bi­lius bus ga­li­ma palikti aikš­te­lė­se prie Šiau­lių are­nos (J. Jab­lons­kio g. 16) ir prie pre­ky­bos cent­ro "Pro­mo" (Ka­ra­liau­čiaus g. 41).

Į avia­ci­jos šven­tę bus ga­li­ma at­vyk­ti spe­cia­liais "Bus­tu­ro" marš­ru­tais, ku­rie nuo­lat va­ži­nės pro pa­žy­mė­tas automobilių statymo aikš­te­les. Au­to­bu­sų marš­ru­tai: Gy­ta­rių žie­das – Are­na – Oro uos­tas; Gin­kū­nų žie­das – Oro uos­tas; Ka­ra­liau­čiaus g. – Are­na – Oro uos­tas; Ge­gu­žiai – Tur­gus – Oro uos­tas.

Va­žia­vi­mas "Bus­tu­ro" au­to­bu­sais ap­mo­kes­tin­tas įpras­ti­nė­mis vie­šo­jo trans­por­to kai­no­mis.

Į ren­gi­nį at­vyk­ti pa­spir­tu­kais, dvi­ra­čiais ne­bus ga­li­ma. Į ren­gi­nį ne­bus įlei­džia­ma ir su au­gin­ti­niais, nes triukš­mas ga­li nei­gia­mai veik­ti na­mi­nių gy­vū­nų klau­są.

Sau­gant sa­vo klau­są pa­ta­ria­ma tu­rė­ti au­si­nes ar­ba au­sų kamš­tu­kus. Į šven­tę ne­ga­li­ma ne­štis al­ko­ho­li­nių gė­ri­mų, pa­vo­jin­gų, ašt­rių daik­tų, dro­nų. Pa­ta­ria­ma tu­rė­ti gal­vos ap­dan­ga­lą, aki­nius nuo sau­lės ir pa­tie­sa­lą pri­sės­ti ant žo­lės.

Vi­są in­for­ma­ci­ją apie ren­gi­nį ir at­vy­ki­mą ga­li­ma ras­ti pus­la­py­je www.sa­ka­los­par­nai.lt.

Komentarai

Šeš­ta­die­nį alpsite nuo karščio...    Tre, 2019-07-24 / 18:44
Šeš­ta­die­nį alpsite nuo karščio...
Saulius Kasparavičius    Ket, 2019-07-25 / 21:02
Tai kaip vis tik atvažiuoti nuo Vilniaus. Jokios normalios informacijos! Gatvių pavadinimai Šiauliuose man nieko nesako!
Petras    Ket, 2019-07-25 / 23:02

In reply to by Saulius Kasparavičius

Nuo Vilniaus atvažiuojant už pirmo šviesaforo yra Maxsima ,pasistatote automobilį maxsimos aiksteleje ir ten šalia yra autobusų stotele iš kurios bus vežama į šventę,tai pati trumpiausia atkarpa apie 3km
Taip pat vilnietis    Pen, 2019-07-26 / 08:54

In reply to by Saulius Kasparavičius

Mes irgi iš Vilniaus atvykstame, bet klausimas - Google, waze nemokat tamsta naudotis? Ar viskas pastoviai paduodama, jums, buvo ant lėkštutės visą gyvenimą? Graudu, kai žmonės šiais laikais nemoka naudotis programėlėmis. Geriau nevažiuok, pačiam papraščiau bus ir kitiem nuotaikos negadinsi :) :) :)
666    Šeš, 2019-07-27 / 12:21

In reply to by Saulius Kasparavičius

Tau žodis navigacija nepažįstamas? Į Vln atvažiavus Lietuviškai neįmanoma susikalbėti jau ir kas?? Visi važiuoja ir atvažiuoja. Nuo Radviliškio įvažiavus už Regitros pirma sankryžoje į kairę prie šviesoforo.
Pijus    Ket, 2019-07-25 / 22:57
Šeštadieni laukiu vaikų ir anukų ,jiems ir man ta jūsų švente nusišvilpti, o kaip jiems pasiekti namus Radviliškio gatv.jeigu eismas ribotas Radviliškio gatve
Svečiai    Pen, 2019-07-26 / 11:23
Gal yra apytikslis šventės laikas, kada lėktuvai skraidys, kada tankai važinės ir pan...
pastaba    Pen, 2019-07-26 / 11:54
"Nuo 8 va­lan­dos eis­mas bus už­da­ry­tas nuo Ser­ben­tų, Du­bi­jos ir Ae­rouos­to gat­vių san­kry­žos. Taip pat nuo Rad­vi­liš­kio ir Ae­rouos­to gat­vių san­kry­žos." Gal turima galvoje: eis­mas bus už­da­ry­tas Dubijos gatve nuo Ser­ben­tų-Du­bi­jos g. sankryžos iki Rad­vi­liš­kio- Dubijos g. sankryžos ir Radviliškio g. nuo Rad­vi­liš­kio- Dubijos g. sankryžos iki Radviliškio-Ae­rouos­to gat­vių san­kry­žos bei Ae­rouos­to gat­ve.?
)`(    Pen, 2019-07-26 / 15:01
Mielieji, gal kitą kartą (per 200-ąjį minėjimą) tiesiog įdėkite žemėlapį, kuriame su Paint'u pažymėkite, kur kas bus uždaryta. Geriau vieną kartą pamatyti, nei....
kestas    Pen, 2019-07-26 / 16:04
kas jum cia nepatinka....tarybinias laikais kas esat buve irgi buvo svente aviacijos ir buvo grazu paziureti ..kaip italai pabaigoje kildami i virsu su lektuvais savo veleva ispase danguje...kam cia be reikalo kalbeti.visvien ne visi suprasit.
Gytis    Pen, 2019-07-26 / 17:34
Visos sventes metu budes policija. Kas nemoka naudotis programelem. Pades policija.
Vietinis    Šeš, 2019-07-27 / 10:38
Ne kažką suorganizavo, viską uždarė, privažiavimus užtvėrė net su dviračiais negalima, kažkoks košmaras.
anonimas    Šeš, 2019-07-27 / 12:27
Atvažiavom iš vilniaus i šiaulius i aviacijos švente, jokios organizacijos, pilnas nulis, autobusai nestoja, visi pilni, nuotaika sudina, taksi irgi nulis, žadejo mašina bet paraše už 20min tiktai kad mašinu nera, autobusu parkuj ir meruj turi buti didžiausia GEDA, esam nusivile
-    Šeš, 2019-07-27 / 12:45
45 minutes laukėm autobuso - nepravažiavo nei vienae. Tiesa, vienas buvo, tačiau tuščias taip ir pravažiavo. Rašoma, kad nuolat važiuos autobusai - nepanašu, kad važiuotų. Keliai uždaryti, konkrėtaus autobusų kursavimo tvarkaraščio nėra. Miestas visiškai šventei nepasiruošęs. Nusivylėm. Važiavę iš kito miesto, apsisukom ir išvažiavom atgal.
asiukas    Šeš, 2019-07-27 / 19:26
Aciu Siauliams ir visiems suorganizavusiems tokia puikia svente. Aisku informacijos aiskesnes truputi nepamaisytu atvykeliams is kitur..bet...anyway. Niekada negalvojau kad tokius lektuvus veiksme pamatysiu Lietuvoje Aciu, taip ir toliau !

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.