Žaliūkių gyventojams užtvaras pakeliamas

Redakcijos archyvo nuotr.
Užtvarą Žaliūkių kaimo, Neries gyventojams, kelia teismas.
Šiaulių apylinkės teismas, išnagrinėjęs Šiaulių apygardos prokuratūros Viešojo intereso gynimo skyriaus prokuroro Donato Micevičiaus ieškinį dėl viešojo intereso gynimo – kelio servituto nustatymo Šiaulių rajono Žaliūkių gyvenvietėje – jį tenkino iš dalies.

2019 metais keliasdešimt Žaliūkių kaimo gyventojų kreipėsi į Šiaulių apygardos prokuratūrą dėl Neries gatvėje neteisėtai pastatyto elektroninio kelio užtvaro. Viešojo intereso gynimo skyriaus prokuroras D. Micevičius pagal gautus skundus atlikęs tyrimą surinko duomenų, kad 2018 metais kelio užtvarą pastatė ir gyventojams automobiliu pasiekti namus kelią užkirto vienas iš minėtos gyvenvietės žemės sklypų savininkų Vidas M.

Remdamasis tyrimo metu surinktais duomenimis, prokuroras kreipėsi į teismą prašydamas nustatyti kelio servitutą.

Šių metų liepos 7 dienos Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų sprendimu nustatytas neterminuotas atlygintinis kelio servitutas, suteikiantis teisę važiuoti transporto priemonėms, naudotis pėsčiųjų taku, vedžioti naminius gyvūnus. Nors prokuroro prašymas dėl kelio servituto nustatymo buvo tenkintas, tačiau reikalavimai dėl nemokamų servitutų, remiantis teismų praktika, atmesti.

Teismas konstatavo, kad nenustačius servituto, gyventojams nebūtų įmanoma naudoti žemės sklypų bei juose esančių gyvenamųjų namų pagal paskirtį.

Teismo sprendimu, servituto nustatymas šiuo metu yra vienintelis būdas apginti gyventojų interesą. Atsižvelgdamas į surinktus duomenis, teismas nusprendė, kad žemės sklypų, kuriuose yra keliai, savininkui Vidui M. kiti gyventojai turi sumokėti vienkartinę – daugiau nei 7 tūkstančių eurų – kompensaciją.

Tokį kompensacijos dydis nustatytas atsižvelgiant į tai, kad Vidui M. žemės sklypai buvo suformuoti detaliuoju planu – šių žemės sklypų paskirtis yra susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos.

Teismo nuomone, kaina, už kurią minėti sklypai buvo įsigyti, yra vienintelės atsakovo išlaidos, objektyviai susijusios su ginču, tad šių žemės sklypų įsigijimo kaina yra teisinga kompensacija.

Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui.

Dėl šios problemos Neries gatvės gyventojai į „Šiaulių kraštą“ kreipėsi 2019 metų kovo mėnesį. Žmonės skundėsi negalintys įvažiuoti į savo kiemus, negali pas juos atvažiuoti ir operatyviųjų tarnybų pareigūnai. Sklypo savininkas pravažiavimo kelią buvo užsitvėręs ir už pravažiavimą iš gyventojų prašė atlygio – dviejų eurų už kiekvieną įvažiavimą. Apie tai „Šiaulių krašte“ rašyta 2019 metų lapkričio 11 dieną „Į namus – už 2 eurų žetoną“.

Užtverto sklypo savininkas tada buvo kategoriškas: joks pravažiavimas nėra numatytas, nebent žmonės tą dalį iš jo nusipirktų.