Tarybos nariu tapo A. Lankas

Vi­ta­lio LE­BE­DŽIO nuo­tr.
Au­ri­mą Lan­ką (cent­re) pa­svei­ki­no jo prie­sai­ką priė­męs VRK na­rys Vin­cen­tas Vo­bo­le­vi­čius ir me­ras Ar­tū­ras Vi­soc­kas.
Ket­vir­ta­die­nį Šiau­lių mies­to ta­ry­bos po­sė­dy­je pri­sie­kė nau­jas Ta­ry­bos na­rys – Au­ri­mas Lan­kas. Jo prie­sai­ką priė­mė Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos na­rys Vin­cen­tas Vo­bo­le­vi­čius.

A. Lan­kas Ta­ry­bo­je pa­kei­tė dėl pro­fe­si­nės veik­los man­da­to at­si­sa­kiu­sį Vai­dą Ba­cį. Pri­sie­kęs po­li­ti­kas mies­to Ta­ry­bo­je dir­bo ir praė­ju­sią ka­den­ci­ją, ta­čiau 2019 me­tų rin­ki­muo­se iš Li­be­ra­lų są­jū­džio są­ra­šo į mies­to sa­vi­val­dą bu­vo iš­rink­ti tik du na­riai, o A. Lan­kas li­ko tre­čias. Per me­tus po rin­ki­mų jis pa­li­ko Li­be­ra­lų są­jū­dį, pe­rė­jo į ki­tą Lais­vės par­ti­ją ir va­do­vau­ja šios par­ti­nės or­ga­ni­za­ci­jos Šiau­lių sky­riui. Pats A. Lan­kas ma­no, kad ne­nu­vy­lė sa­vo rin­kė­jų, nes iš­li­ko li­be­ra­lių pa­žiū­rų tik ne­be Li­be­ra­lų Są­jū­dy­je.

Komentarai

Reauba    Šeš, 2020-03-07 / 09:19
As niekaip nesuprantu ka toks "irklas" veikia savivaldybej? Kur ritasi pasaulis kai "ale" sportininkas verziasi i politika? Lengvos duonos uzsimane, lietuvele...
VISAGINAS    Šeš, 2020-03-07 / 23:30
KODEL ATEME MEDALI IS MUSU MIESTO IRKLUOTOJO , NORS PO CEMPIONATO BUVO PRAEJE KELI METAI ?
Tamsta    Šeš, 2020-03-07 / 23:38
Va tai tau. Gal kai sutvarkys miestą dabar Šiaulių mieste bus gėjų paradai? Visa Šiaulių opozicija juk nori to. Dar 3metai ir galėsite rengti bet ką. Tada jau bus 5G ryšys,o lėktuvai kildami iš oro uosto "Chemtrailus" pils. Nekokia Šiaulių ateitis laukia.
to Tamstai    Sek, 2020-03-08 / 11:09

In reply to by Tamsta

Va, tai tau, o kas tamstai neleidžia į valdžią, į miesto tarybą, kad ir merus ??? Iškelk savo kandidatūrą per rinkimus, būk išrinktas ir daryk mieste tvarką.
Tamstos    Sek, 2020-03-08 / 16:50

In reply to by neduok dieve

Jūsų žiniai. Aš moterų,merginų nekeičiu,kaip kojnių. Gražuliui ir daugumai Lietuvos vyrų,kaip iki mėnulio. Iki mano lygio. Klausimas kitas? Ką aš tokio jums padariau? Kad manęs taip nemėgstate.
Tamsta    Pir, 2020-03-09 / 16:53

In reply to by to Tamstai

Kada be progos pirkai merginai,moteriai ar mamai gėlių? Gali man atsakyti? Tik be melo. Kada tas buvo paskutinį kartą? Ar be prisimeni? Čia neįeina kovo 8d. ir gimimo diena,ir prasikaltimas,kad namo grįžai išgėręs. O aš va atsimenu.
Tamsta    Ant, 2020-03-10 / 16:15

In reply to by to Tamstai

Taip aš rimtai ligonis su pakankamai rimtomis ligomis. Pas mane,net 3 nepagydomos ligos. Nors dar visai ne senas lygtais esu. Dievas mane baudžia tik už ką nežinau. Gaila,kad manęs niekas nesupranta.
miestietis    Sek, 2020-03-08 / 12:22
Nors, kaip sakoma- varna nuo šakos, kita ant jos, bet gan galvoto Vaido B. išėjimas bus šioks toks Tarybos darbo kokybės kritimas.
miestiečiui    Tre, 2020-03-11 / 11:42

In reply to by miestietis

Gal prisimenate, galite pasakyti, kaip Kultūros ministerijoje, "darbo kokybės kritimas" buvo atsiliepęs į pono Vaido B. išmetimą iš ministro pavaduotojo pareigų? Kai jis, toje tarnyboje buvo sumaišęs privačius ir viešus interesus?

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.