Šiauliuose nei medžiai, nei paukščiai nebesvarbūs?

Giedriaus BARANAUSKO nuotr.
Dar viena plynė miesto centre – Vasario 16-osios gatvė liko be brandžių medžių.
Šiauliuose per pirmąją karantino savaitę iškirsti medžiai Vasario 16-osios gatvėje, nors nuo kovo 15 dienos draudžiama kirsti medžius dėl prasidėjusio intensyvaus paukščių veisimosi laikotarpio. Savivaldybė tikina, jog rangovas tai galėjo daryti, jeigu turėjo ornitologo pažymą. Bet nežino, ar turėjo?

Ne vienas miestietis piktinosi, jog dar viena miesto gatvė plynai iškirsta, kai tik miestas ištuštėjo dėl karantino.

Tuo metu pati Savivaldybė savo tinklapyje vakar kaip pirmąją žinią skleidė informaciją apie šalyje įsigaliojusį draudimą kirsti ir genėti saugotinus medžius intensyviausiu laukinių paukščių veisimosi laikotarpiu – nuo kovo 15 d. iki rugpjūčio 1 d.

Kas išdavė leidimą medžius kirsti po kovo 15 dienos?

„Pagal Vilniaus gatvės bulvaro rekonstrukcijos projektą vykdomas ir Vasario 16-osios gatvės rekonstrukcijos projektas, bendras leidimas medžius kirsti buvo išduotas dar pernai, šiemet darbai tęsiami“, – komentavo situaciją „Šiaulių kraštui“ Eglė Bružienė, Savivaldybės Miesto ūkio ir aplinkos skyriaus vedėja.

Ji taip pat informavo apie šiais metais įsigaliojusią teisės aktų nuostatą, jog draudimas negalioja, jeigu yra gaunama ornitologo pažyma, kad medžiuose nėra paukščių lizdų.

Ar tokią pažymą rangovas turėjo, aplinkos klausimus kuruojančio skyriaus vedėja negalėjo atsakyti. Savivaldybė pati medžius kirto ir genėjo iki kovo 15 dienos.

Gatvės rekonstrukcijos projektą kuruoja Savivaldybės Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyriaus patarėja (vyriausioji architektė) Irina Vingrienė.

„Aš informavau rangovą dar prieš kirtimą, jog reikia ornitologo pažymos“, – sakė „Šiaulių kraštui“ I. Vingrienė.

Tačiau, ar rangovas turi tokią pažymą, nežino. Tik po įvykdyto kirtimo, vakar, parašiusi raštą rangovui, kad pateiktų Savivaldybei ornitologo pažymą.

„Dirbame nuotoliniu būdu, supraskite, po gatves nevaikštau, nemačiau, kad jau yra iškirsta“, – sakė patarėja-vyriausioji architektė.

Aplinkos ministerija yra išplatinusi pranešimą ir apie draudimą kirsti saugotinus medžius paukščių veisimosi laikotarpiu, ir apie draudimo išimtis. Miestų medžiai laikomi saugotinais medžiais, kai atitinka teisės aktų nustatytus kriterijus.

„Draudimas kirsti ir genėti saugotinus medžius netaikomas tada, kai jie kelia grėsmę žmonių gyvybei, sveikatai, turtui, saugiam eismui, saugiam elektros energijos, šilumos, dujų, naftos ir jos produktų tiekimo atnaujinimui. Kita išimtis – kai pateikiama eksperto, baigusio biologijos krypties studijas ir įgijusio kompetencijų ornitologijos srityje, pažyma, kad kertamame ir (ar) greta augančiuose medžiuose nėra besiveisiančių laukinių paukščių“, – informuoja ministerija.

Dėl medžių, kurie nepriskirti saugotiniems, ministerija rekomenduoja želdynų ir želdinių savininkams taip pat šių darbų nevykdyti intensyviausiu laukinių paukščių veisimosi metu (kovo 15 d. – rugpjūčio 1 d.) arba vykdyti tik įsitikinus, kad medyje ir šalia jo augančiuose medžiuose nėra besiveisiančių laukinių paukščių.