Išskirstytos Savivaldybės kultūros premijos ir stipendijos, įvertintas projektas "Kiemai"

Giedriaus BARANAUSKO nuotr.
Daugiabučių namų kiemuose vykę susitikimai-diskusijos su šalyje žinomais įvairių sričių atstovais tapo geriausiu kultūrinės edukacijos projektu.
Šiaulių miesto savivaldybės kultūros ir meno premijos šįmet skirtos  4 kūrėjams.

Už mokslinės veiklos ir meilės menui dermę savo menotyrinėje ir muziejinėje veikloje premija skirta muziejininkei, kultūros paveldo objektų tyrinėtojai Odetai Stripinienei.

Premija įvertinta literatės ir žurnalistės Vitalijos Morkūnienės kūryba, kurioje  akcentuotos nenuilstančios dvasingumo paieškos ir krikščioniškųjų vertybių puoselėjimas.

Muzikantė ir pedagogė Regina Marozienė premija apdovanojama už visapusišką meilę kanklėms ir gebėjimą ją paskleisti tarp jaunimo. O ilgamečio muzikanto ir dirigento Sigito Vaičiulionio veikla įvertina už unikalios klasikinės muzikos aktualizavimą komercinio triukšmo akivaizdoje.

Kultūros skyriaus vedėja Daina Kinčinaitienė pranešė, kad į kultūros ir meno premijas pretendavo 10 kultūros veikėjų, kurių nuopelnus atsakingai vertino Kultūros taryba.
Premijos vertė – 3 500 eurų. Jos bus įteiktos laureatams gruodžio 5 dieną "Saulės" koncertų salėje kalėdinio renginio kultūros darbuotojams metu.

Renginyje bus apdovanoti ir jaunieji kūrėjai – nuo 14 iki 35 metų.
Visus ateinančius metus kiekvieną mėnesį po 150 eurų stipendija paskirta akordeonistams Orintai Lukauskaitei ir Jonui Vozbutui iš Sauliaus Sondeckio menų gimnazijos, grafikėms Živilei Spūdytei-Blėdei ir Simonai Bagdonaitei-Gulbinienei. Šie jaunieji kūrėjai atrinkti iš 8 pretendentų.

Geriausiu kultūrinės edukacijos projektu 2019 metais iš trijų pateiktų vertinimui paskelbtas Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos projektas "Kultūra ant slenksčio: kultūrinė kiemų intervencija". Pagal šį projektą daugiabučių namų kiemuose buvo organizuojami susitikimai-diskusijos su visoje šalyje žinomais įvairių sričių atstovais.