Laimė neįmanoma be Tėvynės laisvės

Stasys Tumėnas.

Šiuos garsiojo partizano J. Lukšos-Daumanto prasmingus žodžius primena parlamentaras, LRS Kultūros komiteto narys Stasys Tumėnas, kuris kviečia Šiaulių moksleivius dalyvauti meninės kūrybos darbų konkurse „Laimė neįmanoma be tėvynės laisvės“, skirtame Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti.

„Kovo 11-oji – Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena – tautos sutelktumo, ypatingo bendrumo ir kilnių idėjų simbolis. Tai viena iškiliausių Tautos ir valstybės datų, daugelio mūsų asmeniškai patirta ir išgyventa istorija. Jau tris dešimtis metų turime istorinę galimybę kurti mokyklą, kurioje bręsta laisva, kūrybiška asmenybė, todėl kviečiu Šiaulių miesto bendrojo ugdymo mokyklas, formalųjį ugdymą papildančių bei neformaliojo švietimo įstaigų mokinius dalyvauti meninės kūrybos darbų konkurse „Laimė neįmanoma be tėvynės laisvės“.

Konkurso tikslas – meno (dailės) kalba atskleisti savo santykį su Kovo 11-ąja – Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena, skatinti jaunosios kartos meninę saviraišką, istorinės sąmonės ugdymą, puoselėti tautinę savimonę ir istorinę atmintį, atskleisti jaunimo kūrybinius gebėjimus, apmąstyti vertybines nuostatas, kurti pilietinę visuomenę.

Konkursas dėl šalyje paskelbto karantino vyks nuotoliniu būdu nuo 2021 m. sausio 15 d. iki 2021 m. kovo 1 dienos. Komisija atrinks geriausius darbus, iš kurių bus išleista knygelė, o laureatai apdovanoti padėkos raštais ir atminimo dovanėlėmis. Su konkurso nuostatais galima susipažinti LRS svetainėje skiltyje Seimo narių pranešimai.

„Džiaugdamiesi Nepriklausomybe, išreikšdami pagarbą už ją kovojusiems, pasitikime šią šventę kūrybiškai, atskleisdami savo darbuose laimės sampratą, 1990 m. Kovo 11-osios dvasią, savo santykį su laisva ir nepriklausoma Lietuvos valstybe, asmeninėmis ir tautinėmis vertybėmis“, – kviečia Seimo narys Stasys Tumėnas.