Juliaus Janonio gimnazija pažymėjo sukaktį

Juliaus Janonio gimnazijos nuotr.
Gimnazijos direktorius Rimas Budraitis (kairėje), miesto meras Artūras Visockas, Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis atidengia gimnazijos 170-mečio varpą. Ant jo užrašytas devizas „Res non verba“ – „Darbais – ne žodžiais“.
Šiaulių Juliaus Janonio gimnazija praėjusį penktadienį šventė 170 metų gyvavimo sukaktį. Ne tik Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, bet ir lietus laimino seniausią Šiaulių gimnaziją.

Šiaulių katedroje aukotos šv. Mišios už gimnazijos bendruomenę. Po jų nepaisydami purškiančio lietaus minėjimo dalyviai susirinko gimnazijos kieme. Minėjo gimnazijos jubiliejų ne tik gimnazistai, mokytojai, bet ir būrys svečių, miestiečių, branginančių mokyklos istoriją, jos nuopelnus tautos atgimimui ir Lietuvos kultūrai.

Tradicine „Kepurine“ visus pasveikino gimnazijos liaudies šokių kolektyvo „Liuoksinis“ šokėjos. Gimnazijos laiptai ir jų prieigos tapo scena ne tik gimnazijos šokėjams ir choristams, bet ir oratoriams. Sveikino gimnazijos bendruomenę ir padėką įteikė Seimo narys Stasys Tumėnas, Šiaulių miesto meras Artūras Visockas, Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis.

Gimnazijos direktorius Rimas Budraitis kartu su meru A. Visocku atidengė gimnazijos 170-mečiui nulietą varpą, ant kurio užrašytas gimnazistų ir mokytojų kartas jungiantis devizas „Res non verba“ – „Darbais – ne žodžiais“. Varpą pašventino vyskupas E. Bartulis.

Lenkijoje, brolių Kruševskių liejykloje, nulietas varpas, pakabintas skulptūrinėje kompozicijoje „Varpas“. Šioje skulptūroje, kuri gimnazijos kieme buvo pastatyta 1975 metais, pagal autoriaus R. Kazlausko sumanymą, turėjo būti įkomponuotas tikras varpas, bet sovietinė valdžia to neleido. Esą tai ne bažnyčia, kad varpas skambėtų.

R. Budraitis „Šiaulių kraštui“ sakė, jog šiuo naujuoju varpu atkurta istorinė tiesa. Džiaugėsi, kad sulaukė daug gražių padėkų ir sveikinimų. Tarp jų – sostinės Šiauliečių klubo sveikinimo.

R. Budraitis pasidalijo, jog netikėta dovana nustebino Zenonas Sabalys, Šiaulių miesto garbės pilietis.

„Z. Sabalys mums padovanojo caro laikais, 1911 metais, išleistą knygą, ant kurios yra gimnazijos bibliotekos antspaudas, tokia retenybė gimnazijos muziejui – didelė dovana“, – pasidžiaugė direktorius.