Gimnazijų reitingai: apskrityje lyderė nesikeičia

Redakcijos archyvo nuotr.
Šiau­lių mies­to Ju­liaus Ja­no­nio gim­na­zi­ja pa­gal abi­tu­rien­tų pa­sie­ki­mus yra penk­ta ša­ly­je tarp neat­si­ren­kan­čių mo­ki­nius gim­na­zi­jų. Kal­ba gim­na­zi­jos di­rek­to­rius Ri­mas Bud­rai­tis.
Žurnalas „Reitingai“ paskelbė šalies mokyklų reitingus. „Šiaulių kraštas“ pasižiūrėjo, kaip bendrame kontekste atrodo Šiaulių apskrities gimnazijos? Geriausiųjų šimtuke – keturios Šiaulių miesto gimnazijos ir aštuonios apskrities rajonų gimnazijos.

Rikiuojamos ir savivaldybės pagal abiturientų pasiekimus 2020 metais.

 

Geriausios krašto gimnazijos

Iš viso buvo vertintos 368 šalies gimnazijos, kurių abiturientai 2020 metais laikė valstybinius brandos egzaminus (VBE).

Geriausiųjų šalies gimnazijų, kurios neatsirenka mokinių, viršūnėje išlieka Šiaulių miesto Juliaus Janonio gimnazija. Lyderių sąraše ji laikosi ne vienerius metus ir yra penkta.

Geriausiųjų apskrities gimnazijų, patekusių į pirmąjį šimtuką, rikiuotė yra tokia:

1. Šiaulių miesto Juliaus Janonio gimnazija (5 vieta)

2. Šiaulių Didždvario gimnazija (22 vieta)

3. Šiaulių „Romuvos“ gimnazija (32 vieta)

4. Šiaulių r. Kuršėnų L. Ivinskio gimnazija (50 vieta)

5. Joniškio „Aušros“ gimnazija (58 vieta)

6. Pakruojo „Atžalyno“ gimnazija (66 vieta)

7.Kelmės r. Kražių Ž. Liauksmino gimnazija (67 vieta)

8.Naujosios Akmenės Ramučių gimnazija (73 vieta)

9. Akmenės r. Ventos gimnazija (78 vieta)

10. Kelmės r. Tytuvėnų gimnazija (80 vieta)

11. Pakruojo r. Linkuvos gimnazija (89 vieta)

12. Šiaulių Lieporių gimnazija (95 vieta).

Kelia ir klupdo lietuvių kalba ir matematika

Reitingų sudarytojai akcentuoja, jog šiemet išplėtė vertinimo kriterijus. Vertino kiek mokinių egzaminą laikė, kiek neišlaikė, kiek ir kokiais balais išlaikė. Už lietuvių kalbą ir matematiką gimnazija galėjo surinkti daugiau balų nei už kitus dalykus. Reitingų sudarytojai primena, jog visoje šalyje tik 27 mokyklų mokiniai visi (tarp jų 10-yje mokėsi mažiau nei 5 dvyliktokai) išlaikė matematikos valstybinį brandos egzaminą, o lietuvių kalbos ir literatūros egzaminą visi išlaikė 81-oje gimnazijoje.

Tarp gimnazijų, kuriose visi abiturientai išlaikė lietuvių kalbos valstybinį brandos egzaminą, iš krašto mokyklų yra Pakruojo r. Linkuvos gimnazija, Naujosios Akmenės Ventos gimnazija, Šiaulių r. Gruzdžių gimnazija, Joniškio rajono Žagarės gimnazija, Radviliškio r. Sidabravo gimnazija, Šiaulių „Santarvės“ gimnazija, Šiaulių r. Meškuičių gimnazija.

Nėra nė vienos krašto gimnazijos, kurioje visi mokiniai būtų išlaikę matematikos valstybinį brandos egzaminą. Iš apskrities gimnazijų mažiausiai neišlaikiusiųjų matematikos mokinių buvo Akmenės r. Ventos gimnazijoje (7 proc.), Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijoje (11,9 proc), Kelmės r. Ž. Liauksmino gimnazijoje (14 proc.) Pakruojo r. Linkuvos gimnazijoje (15 procentų).

Net tokiose stipriose Šiaulių miesto gimnazijose, kaip Didždvario ar „Romuvos“, matematikos neišlaikė penktadalis, o Stasio Šalkauskio gimnazijoje daugiau nei pusė (62 proc.) abiturientų.

Apskrityje antirekordininkė yra Akmenės r. Papilės S. Daukanto gimnazija, kurioje matematikos valstybinio brandos egzamino neišlaikė 83 procentai abiturientų.

Savivaldybių reitingas

Žurnalas „Reitingai“ sudarė ir savivaldybių reitingus pagal švietimo rodiklius.

Pagal tai, kaip abiturientai laikė egzaminus 2020 metais, pirmas yra Kauno miestas, antras – Vilnius, trečias – Zarasų rajonas.

Šiaulių miestas yra 10 vietoje. Šiaulius, nors ir pakilo iš 12 vietos, kurioje buvo 2019 metais, aplenkė visi didieji miestai (Panevėžys – 9 vieta, Klaipėda – 6 vieta).

Kitos apskrities savivaldybės pagal reitingų balus užėmė tokias pozicijas: Joniškio rajonas – 27 vieta, Šiaulių rajonas – 35 vieta, Akmenės rajonas – 41 vieta, Pakruojo rajonas – 42 vieta, Kelmės rajonas – 52 vieta, Radviliškio rajonas – 54 vieta.

Didžiausius teigiamus šuolius padarė Joniškio rajonas, 2019 metais pagal abiturientų pasiekimus buvęs 40 vietoje ir Šiaulių rajonas, pakilęs iš 53 vietos. Smuko žemyn – Pakruojo rajonas (2019 metais buvo 17-as), Akmenės rajonas (buvo 29-as), Radviliškio rajonas (buvo 46-as), Kelmės rajonas ( buvo 50).

Reitingų sudarytojai pabrėžia, jog savivaldybėms turėtų rūpėti, kaip abiturientai laiko egzaminus. Kaip blogą pavyzdį įvardija Kelmės rajono savivaldybę, kurioje pusė 2020 metų abiturientų neišlaikė matematikos egzamino.

Vienas iš kriterijų vertinant gimnazijas, buvo abiturientų įstojimas į valstybės finansuojamas vietas aukštosiose mokyklose. Šie duomenys iliustruojami ir pagal savivaldybes.

Pagal šį kriterijų pirma yra Pakruojo rajono savivaldybė. 68,2 procento rajono abiturientų, stojusių į aukštąsias mokyklas, įstojo į valstybės finansuojamas vietas.

Šiaulių rajono savivaldybė yra antra (62,2 proc.), Šiaulių miestas – trečias ( 62 proc.), Radviliškio rajonas – ketvirtas (55,6 proc.), Kelmės rajonas (55,2 proc), Akmenės rajonas (54,5 proc.).

Palyginimui, geriausias rezultatas šalyje yra Pasvalio rajono, kurio 78,4 procento abiturientų, stojusių studijuoti, įstojo į valstybės finansuojamas vietas.

Iš didžiųjų miestų šis rodiklis yra geriausias Panevėžio abiturientų – 68,2 proc, o Vilniaus – 67,5 proc., Kauno – 67,4 proc., Klaipėdos – 61,2 procento.