Nuteistojo kalėti iki gyvos galvos prašymas vėl atmestas

ŠAT nuotr.
Šiaulių apygardos teismas, įvertinęs visus pateiktus duomenis, atmetė nuteistojo iki gyvos galvos prašymą skirti jam terminuotą laisvės atėmimo bausmę.
Praeitą savaitę Šiaulių apygardos teismas paskelbė nutartį bausmę iki gyvos galvos atliekančiam 62 metų Anatolijui Družininui. Daugiau kaip prieš 22 metus iki gyvos galvos kalėti nuteistas vyras teismo prašė, kad šis sušvelnintų bausmę ir vietoje įkalinimo iki gyvos galvos paskirtų terminuotą laisvės atėmimo bausmę. Šių metų sausį nuteistojo prašymo teismas netenkino. Netenkino ir šįkart.

Nužudė tris žmones

Vyras buvo pripažintas kaltu už tai, kad 1995 metais iš nenustatytų asmenų, neteisėtai įgijo revolverį „Luger R-22“, 50 vienetų 5,6 kalibro šaudmenų, kuriuos vežiojo su savimi Rusijos teritorijoje – Oriolo, Kursko, Voronežo miestuose.

Voroneže, važiuodamas automobiliu „Vaz-2101“, nužudė nenustatytą asmenį iš Lietuvos.

Užvaldęs aukos daiktus A. Družininas kartu su Baltarusijos piliečiu V. V. nužudytojo kūną užkasė miške.

1995 metų liepos 3 dieną, taip pat Rusijoje, automobilyje „Vaz-2121“ tuo pačiu revolveriu šūviais į galvą buvo nušauti dar du Lietuvos piliečiai. Po vieną šūvį aukoms taip pat į galvas iš to paties ginklo paleido ir kartu važiavęs tas pats Baltarusijos pilietis V. V.

Ginklą A. Družininas išmetė į į upę. Įvykio metu buvo užvaldytas vieno iš nužudytųjų automobilis ir 2 000 Rusijos rublių.

Už padarytus nusikaltimus 1998 metų lapkritį Vilniaus apygardos teismas A. Družininą pripažino kaltu ir skyrė jam mirties bausmę, vėliau ją pakeičiant laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausme.

Teikime – ir neigiami vertinimai

Šiaulių tardymo izoliatoriaus 2019 metų gruodžio 17 dienos teikime dėl nuteistojo bausmės pakeitimo nurodoma, kad A. Družininas bausmės atlikimo pradžioje darė daug drausmės pažeidimų (reikalavimų nevykdymas, surogato turėjimas, įstaigos turto gadinimas, kt.), už tai nuteistasis baustas 40 kartų įvairiomis drausminėmis nuobaudomis, skatintas 5 kartus.

Atlikdamas bausmę Šiaulių tardymo izoliatoriuje, vyras padarė vieną drausmės pažeidimą, pas jį pareigūnai rado skysčio, turinčio alkoholio kvapo.

Teismas Tardymo izoliatoriaus teikimo dėl nuteistajam paskirtos laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmės pakeitimo terminuota laisvės atėmimo bausme šių metų sausį netenkino. Šią nutartį nuteistasis apskundė Lietuvos apeliaciniam teismui.

Šių metų vasario pabaigoje šio teismo teisėjų kolegija nuteistojo skundą tenkino iš dalies ir teismo nutartimi Šiaulių tardymo izoliatoriaus teikimą dėl bausmės sušvelninimo nuteistajam grąžino iš naujo nagrinėti Šiaulių apygardos teismui.

Teisėjų kolegija pažymėjo, jog, nagrinėdamas Šiaulių tardymo izoliatoriaus teikimą, neturėjo visų įstatymo reikalaujamų duomenų, nebuvo pateikta socialinio tyrimo išvada, kad būtų galima visapusiškai įvertinti nuteistojo nusikalstamo elgesio riziką ateityje.

Antrą kartą Šiaulių tardymo izoliatoriaus teikimą dėl bausmės sušvelninimo A. Družininui išnagrinėjęs ir įvertinęs visus duomenis, tarp jų ir socialinio tyrimo išvadą, Šiaulių apygardos teismas konstatavo, kad, nors nuteistasis laisvės atėmimo bausmę atlieka jau daugiau nei 20 metų, jam vis dar nustatomi net septyni kriminogeniniai veiksniai.

Nuteistasis ir toliau nepripažįsta kaltės, mano, kad yra nubaustas neteisingai.